dnes je 24.7.2021

Input:

Resort zdravotnictví podporuje vznik audržení ordinací praktiků azubařů vlokalitách somezenou dostupností péče

1.7.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Praha, 30. června

Ministerstvo zdravotnictví podporuje zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášený v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře v roce 2018. V jejich rámci Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové výši 77 786 561 Kč. Jen za rok 2021 resort podpořil vznik 14 ordinací praktických lékařů a 6 ordinací zubních lékařů. Celkově už podporu dostalo 119 ordinací.

Cílem dotačního programu je podpora zdravotní péče v lokalitách, kde je dostupnost zdravotních služeb omezená. Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021 schválilo dotace pro praktické lékaře ve výši 5 682 426 Kč, pro zubní ordinace byly schválené dotace ve výši 10 594 320 Kč.

„Kvalitní lékařská péče dostupná ve všech regionech napříč republikou je mojí naprostou prioritou. Ministerstvo zdravotnictví pomáhá dotacemi nejen udržovat stávající ordinace v lokalitách, kde jsou nejvíce potřeba, ale i vznik nových. A budeme v tom i nadále pokračovat. Velmi uvítáme všechny zájemce, kteří uvažují o založení lékařské praxe. Pomozte nám zajistit zdravotní péči tam, kde je potřeba,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 39 dotací v celkové výši cca 49 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 80 dotací, jejichž hodnota byla cca 29 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo

Nahrávám...
Nahrávám...