dnes je 24.5.2024

Input:

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace aktualizovala Národní akční plán

10.10.2014, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dne 7. října 2014 zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Hlavními oblastmi, jimiž se Rada na svém 22. zasedání zabývala, byly aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, ustavení a personální složení pracovních skupin Rady, možnosti financování ve prospěch seniorů z národních a evropských zdrojů (zejména podpora seniorského bydlení, financování aktivit z Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 a podpora univerzit třetího věku) a postup aktivit v Národním akčním plánu Alzheimer.

Jednání Rady předsedala její místopředsedkyně, náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková. Na základě vystoupení přednosty Ústavu epidemiologie Fakultní nemocnice Plzeň Petra Pazdiory. Rada odsouhlasila návrh zpracovat doporučení vládě týkající se očkování seniorské populace.

Nahrávám...
Nahrávám...