dnes je 20.10.2019
Input:

Psychosomatika - aktuální pohled

24.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.133
Psychosomatika – aktuální pohled

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Pojem psychosomatika je dnes mnohými pacienty, zdravotnickými pracovníky, ale i psychology používán v nepřesném smyslu. U člověka nikdy neonemocní primárně jen psyché, tělo nebo duch, ale jde o postižení celé bio - psycho - sociální oblasti člověka.

Psychosomatika se tedy zabývá psychickými příčinami, doprovodnými a následnými projevy tělesných poruch, působením těchto poruch na pacientovo psychosociální okolí a na vztah mezi pacientem a terapeutem nebo zdravotnickým pracovníkem.

Psychosomatická medicína se zabývá účastí duše při vzniku onemocnění, duševními příčinami při vzniku tělesných onemocnění. K psychosomatickému syndromu tedy dochází tehdy, když tělo není schopno čelit psychické zátěži kladené na člověka. Na psychosomatiku jako takovou můžeme hledět ze tří úhlů pohledu. A to psychosomatiku v nejširším, v užším a nejužším pojetí. 

V nejširším pojetí předpokládáme, že člověk ve zdraví i v nemoci v každém svém mentálním stavu představuje symbiózu psychického a somatického se svým prostředím. Pro klinickou praxi je důležité brát v úvahu osobnost člověka stejně jako jeho individuální historii při všech úvahách o etiopatogenezi, diagnostice, terapii a prevenci. V každém jednotlivém případě, během každé fáze průběhu onemocnění zůstává možnost