dnes je 15.8.2020

Input:

Principy kognitivního tréninku u seniorů

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.188
Principy kognitivního tréninku u seniorů

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Populace stárne, vzhledem k tomuto faktu přibývá mnoho jedinců s různými stupni kognitivního postižení, proto se zvyšuje zájem o farmakologické i nefarmakologické preventivní a intervenční postupy. Kognitivní trénink je jeden z nefarmakologických přístupů, přičemž jeho konečným cílem je zvýšení či udržení kognitivních schopností na zdravé úrovni, a to ve prospěch každodenního fungování jedince.

Kognitivní intervence

Tři oblasti kognitivní intervence:

1. trénink kognitivních funkcí,

2. kognitivní stimulace,

3. kognitivní rehabilitace.

Trénink kognitivních funkcí je jedna ze tří oblastí kognitivní intervence. K dalším oblastem patří kognitivní stimulace a kognitivní rehabilitace. Kognitivní stimulace představuje nejjednodušší formu aktivizace, kdy se jednotlivec zapojuje do skupinových činností, které přispívají k podpoře jeho kognitivních funkcí a sociálního fungování.

Kognitivní rehabilitace je náprava již poškozených kognitivních funkcí, kdy se většinou realizuje u osob s Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence. U osob s Alzheimerovou chorobou je kognitivní trénink vhodný i vedle tradiční léčby. Charakterizuje se jako stimulace psychické činnosti prostřednictvím různých aktivit a cvičení využívajících kognitivní schopnosti seniora. Důležité při realizaci tohoto tréninku je přizpůsobit aktivity jeho aktuálním schopnostem. Při práci se seniory je důležitým prvkem jejich motivace, kterou můžeme seniora vést k aktivitě, která má pro něj preventivní i léčebný účinek. Vnitřní potřeby dokážou hnát člověka dopředu, nutí ho přemýšlet o svých krocích a životních cílech.

Zdůrazňují se tři klíče k motivaci:

- touha dosáhnout cíle,

- důvěra ve vlastní schopnosti,

- vlastní představa o již dosažené změně.

Při kognitivním tréninku je třeba dodržovat:

- posloupnost nácviku od nejjednodušších k nejsložitějším cvičením a aktivitám,

- nejprve se zaměřujeme na pozornost a