dnes je 14.4.2024

Input:

Příjem zaměstnance za práci přesčas

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Příjem zaměstnance za práci přesčas

Ing. Olga Krchovová

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek ve výši alespoň 25 % průměrného výdělku.

Znamená to, že zaměstnanec má v případě výkonu práce přesčas přednostně nárok na finanční plnění a pouze v případě, že souhlasí s poskytnutím náhradního volna za práci přesčas, nárok na náhradní volno.

Příklad 1 – zaměstnanec vykonává práci přesčas a nečerpá náhradní volno

Zaměstnanec pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době s týdenním úvazkem 40 hodin. V jednom týdnu je mu nařízena práce přesčas v rozsahu 18 hodin. Zaměstnanec má v kalendářním měsíci stanoven harmonogram směn (fond pracovní doby) v rozsahu 160 hodin, má základní mzdu 22 000 Kč a jeho průměrný hodinový výdělek činí 130,32 Kč. V daném měsíci odpracoval 178 hodin, tedy 18 hodin práce přesčas a za práci přesčas nečerpal náhradní volno. V kolektivní smlouvě není ujednání o vyšším příplatku za práci přesčas, a proto zaměstnanci náleží dosažená mzda a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku.

Protože za práci přesčas náleží mzda s příplatkem, je nutné spočítat samotnou mzdu. Při formě měsíční mzdy se jedná o výpočet poměrné části měsíční mzdy ve vztahu k celkové mzdě v daném kalendářním měsíci, tedy ve vztahu k fondu pracovní doby daného zaměstnance (k jeho harmonogramu směn v daném kalendářním měsíci).

Výpočet základní mzdy  22 000 : 160 × (160 + 18) = 24 475 Kč 
Příplatek za práci přesčas  130,32 × 25 % × 18 = 586,44 Kč 
Celková mzda včetně práce přesčas  24 475 +  586,44 = 25 061,44, zaokr. 25 062 Kč 

Příklad 2 – výkon práce přesčas a čerpání náhradního volna v jednom měsíci

Zaměstnanec má v kalendářním měsíci stanoven harmonogram směn (fond pracovní doby) v rozsahu 168 hodin. Měsíční mzda činí

Nahrávám...
Nahrávám...