dnes je 23.8.2019
Input:

Preventivní opatření v geriatrické populaci

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.121
Preventivní opatření v geriatrické populaci

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová

Prevenci v geriatrii zahrnuje:

 • prevenci předčasného stárnutí (přípravu na stárnutí),

 • prevenci nemocnosti ve vyšším věku,

 • prevenci “břemen stáří.“

Benefit pro starého člověka znamená: 

 • uchování aktivity na fyzické, intelektuální a interpersonální úrovni života,

 • prevence osamělosti a izolace,

 • prevence bezmocnosti a odkázanosti.

Primární prevence – ochrana zdraví před vznikem onemocnění:

 • zajistit náležité sociální a ekonomické zázemí,

 • vyhledávat rizikové staré jedince, rizikové prostředí, rizikové situace,

 • založit evidenci ohrožených osob, dispenzární péči a dohled nad nimi,

 • vyhledávat rizikové faktory nemocí,

 • zajistit dostupnost zdravotní a sociální péče každého stupně.

Sekundární prevence – adekvátní diagnostika a léčba:

 • detekce preklinických prodromů chorobných změn,

 • aktivní péče, dokud jsou poruchy reverzibilní, přístupné léčbě a vyléčení.

Terciární prevence – rehabilitace, reedukace (prevence komplikací a následků):

 • zachovat zbytky fyzické a psychické kapacity starého jedince,

 • zabránit bezmocnosti a odkázanosti,

 • určit stupeň bezmocnosti a potřebnosti,

 • zajistit potřebnou péči o nemohoucí a odkázané na pomoc,

 • zajistit péči o pečovatele starého člověka (overprotection) – ženy ve středním věku, v klimakteriu, pracující, někdy vdovy,