dnes je 16.6.2024

Input:

Péče o pacienta s inkontinencí

22.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.43
Péče o pacienta s inkontinencí

Bc. Pavlína Svitáková

Všeobecné standardy – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči

A. Identifikační údaje

                   
Druh standardu: Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby praktických lékařů a domácí péči
Cíl standardu: Pacientovi/klientovi s inkontinencí moče bude poskytnuta kvalitní péče.Bude provedena stanoveným postupem a kompetentním personálem, s maximální odpovědností, s minimálním výskytem komplikací.
Závazný pro: Všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, zdravotnické záchranáře, zdravotnické asistenty, ošetřovatele, sanitáře podle platné legislativy (Oprávněné z popisu práce a na základě přidělené kompetence pečovat o pacienta s inkontinencí moče).
Za aktualizace a revize odpovídá: ……
Autor: Bc. Pavlína Svitáková(Skupina kvality ošetřovatelské péče ÚVN Praha)
Odborný garant: Bc. Milena Špůrová(Skupina kvality ošetřovatelské péče ÚVN Praha)
Revize: 1x za 2 roky
Záznam o provedených revizích:
Aktualizace: mimo pravidelné revize
Záznam o provedených aktualizacích:

B. Kritéria struktury (S)

1. Prostředí: domácí prostředí, pobytové sociální zařízení apod.

2. Pomůcky:

• informační leták o inkontinenci, brožury firem s nabídkou pomůcek,

• formulář mikčního deníku, váha (kuchyňská – pro test vážení vložek),

• inkontinenční pomůcky:

− absorpční pomůcky – vložky (a přídržné síťované prádlo), pleny, kalhotky,

− kolektory na penis (kapsičky),

− podložky k ochraně lůžka, křesla,

− urinální kondomy s odvodným sáčkem,

• ochranné krémy na kůži proti opruzeninám.

3. Dokumentace: lékařská zpráva, poukaz ORP, DP, dokumentace sestry domácí péče.

C. Kritéria procesu (P)

Močová inkontinence = mimovolný únik moče, který představuje společenský a hygienický problém

Sestra (kompetentní pracovník):

1. Při anamnéze a ošetřovatelském vyšetření zjistí, zda pacient trpí inkontinencí, k doplnění získá informace:

• o trvání a rozsahu potíží, charakteristice pocitu nucení na močení, zda moč uniká při kašli, smíchu, kýchnutí, poskočení nebo i v klidu,

• zda při takové situaci unikne jen nepatrné množství moče nebo se zcela pomočí, zjistí, zda pacient řešil v minulosti problémy s kontinencí moče, pokud ano, jaké má pomůcky, má-li jich dostatek a jestli je umí používat,

• jaká má pacient onemocnění, která mohou mít vliv na problémy s močením (infekce močových cest, atrofie sliznice uretry a vaginy, zácpa, stolice v rectu, předchozí chirurgické výkony, poruchy hybnosti, jež omezují možnost použít WC, poruchy zraku, strach z pádu, psychiatrická onemocnění, poruchy spánku, zjišťujeme též kožní problémy, farmakologickou anamnézu),

• jaký má pacient náhled na situaci a jak jí rozumí, jak prožívá omezení související s inkontinencí,

• zjistí stupeň soběstačnosti pacienta a jeho schopnost a ochotu dodržovat nabízená režimová opatření,

• zjistí riziko vzniku dekubitů,

• zhodnotí stupeň inkontinence:

− I lehká inkontinence,

− II střední inkontinence,

− III těžká inkontinence.

K zhodnocení symptomů může využít mikční deník (po dobu minimálně dvou dnů zapisuje pacient množství přijatých tekutin, měří množství vymočené moče, sleduje a zapisuje úniky moče, vše s časovými údaji a ev. v závislosti na tělesných aktivitách), test vážení vložek (1–2 h provádí pacient předepsané činnosti a moč zachycuje do vložek).

2. Stanoví a dále plní plán ošetřovatelské péče:

• Vytvoří prostředí pro zvládnutí problému s močením:

− chodícího pacienta informuje o nutnosti snahy včas vyhledat toaletu, doporučí nástavec na WC podle potřeby, nabídne vhodnou kompenzační pomůcku pro zlepšení chůze, výhodou jsou madla na WC a v cestě přístupu, jednoduché oblečení,

− u částečně soběstačného pacienta zajistí pokojové WC do blízkosti lůžka nebo močovou láhev (u mužů) a u žen podložní mísu,

− u ležícího pacienta dodržuje intimitu prostředí při vyprazdňování a zajistí pomoc při uvedení pacienta do Fowlerovy polohy pro snadnější vyprázdnění, zjišťuje možnosti okamžité dostupnosti mísy nebo močové láhve v domácím prostředí.

• Vysvětlí pojem inkontinence, předá pacientovi leták o inkontinenci moče. Poučení zaznamená do dokumentace, nabídne edukaci specialistky, u nesoběstačného pacienta nebo při poruše jeho kognitivních funkcí edukuje rodinu.

• Poučí pacienta o pomůckách, představí sortiment pomůcek a jejich použití přímo na vzorcích nebo s pomocí letáků dodavatelských firem, poučí, kde a jakým způsobem si je pacient může opatřit (ve zdravotnických potřebách či lékárně na lékařský předpis pro určité množství pomůcek podle ceníků pojišťoven).

• Zabezpečí pomůcku (druh a správnou velikost absorpční pomůcky určí za pomoci přílohy č. 1).

• Pokud pacient již pomůcky používá, ověří, zda je používá správně. Je-li problém, názorně ukáže a pacienta naučí pomůcku používat.

• Poučí pacienta:

− o důležitosti pitného režimu (1,5–2 l/den), o rovnoměrném rozvržení příjmu tekutin v průběhu dne; obtěžuje-li pacienta časté noční

Nahrávám...
Nahrávám...