dnes je 29.5.2024

Input:

Péče o defekt u diabetika se syndromem diabetické nohy

28.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.60
Péče o defekt u diabetika se syndromem diabetické nohy

Mgr. Markéta Bodská

Všeobecný standard – doporučený postup pro potřeby všeobecných sester

A. Identifikační údaje

     
Cíl standardu: Pacientovi bude poskytnuta kvalitní ošetřovatelská péče spojená s převazem defektu diabetika se syndromem diabetické nohy. Bude provedena přesně stanoveným postupem a kompetentním personálem, s maximální odpovědností, s minimálním výskytem komplikací.
Závazný pro: Všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, zdravotnické záchranáře podle platné legislativy (oprávněné k popisu práce a přidělené kompetence převazovat defekty u diabetiků se syndromem diabetické nohy.
Autor: Mgr. Markéta Bodská (podiatrická sestra, Diabetologické centrum FNKV)
Odborný garant:
Za aktualizace a revize odpovídá:
  • autor

  • Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví, LF MU Brno,

  • CEESTAHC – Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.

Revize: 1x za 2 roky
Záznam o provedených revizích:
Aktualizace: mimo pravidelné revize
Záznam o provedených aktualizacích:

B. Kritéria struktury (S)

K převazu defektu u diabetika se syndromem diabetické nohy používáme moderní materiály vlhkého hojení podle typu a charakteru rány. Nutná spolupráce s lékařem z ambulance pro diabetickou nohu. Převaz provádí registrovaná všeobecná sestra bez odborného dohledu.

1. Prostředí: standardní lůžkové oddělení, jednotka intenzivní péče, domácí péče, pobytové sociální zařízení apod.

2. Pomůcky: nesterilní rukavice, ústenka, gumová zástěra, převazové nůžky, fyziologický roztok k oplachu rány, roztok k obkladu rány, sterilní chirurgická pinzeta, sterilní chirurgické nůžky, sterilní chirurgická lžička, sterilní mulové čtverce, násadka, sterilní čepelka, stěrovka s půdou, hydrofilní obinadlo, krytí vlhkého hojení, elastické obinadlo, náplast, nádoba na naložení nástrojů, odpadový pytel na infekční materiál, nádoba na ostré předměty.

3. Zdravotnická dokumentace: lékařská zpráva, ošetřovatelská zpráva, dokumentace sestry domácí péče, dokumentace o chronické ráně, zdravotnická dokumentace lůžkového oddělení.

C. Kritéria procesu (P)

Sestra:

1. Připraví si veškeré pomůcky k převazu rány.

2. Vysvětlí nemocnému způsob převazu rány.

3. Provede hygienickou desinfekci rukou.

4. Oblékne si nesterilní rukavice, ústenku, případně gumovou zástěru.

5. Odstraní bandáž DK.

6. Navlhčí FR sekundární krytí a zlehka ho odstraní.

7. Odstraní použité krytí vlhkého hojení.

8. Osprchuje ránu proudem vlažné vody.

9. Provede stěr z rány.

10. Přiloží mulový čtverec s roztokem k obkladu na cca 10 minut.

11. Odstraní obklad a zlehka setře navlhčeným čtvercem ránu.

12. Očistí ránu od hyperkeratóz, povlaků či nekróz.

13. Během převazu sleduje krvácivost a bolestivost rány.

14. Zkontroluje a změří velikost a hloubku rány.

15. Zkonzultuje s lékařem další primární krytí, popřípadě se řídí ordinací z dokumentace.

16. Přiloží nové primární krytí.

17. Překryje primární krytí mulovým čtvercem a zaváže hydrofilním obinadlem, přelepí konec obvazu.

18. Podle ordinace lékaře ambulance pro diabetickou nohu sestra přiloží bandáž elastickým obinadlem.

19. Zlikviduje veškeré použité pomůcky do infekčního odpadu.

20. Naloží použité nástroje do příslušného roztoku.

21. Provede hygienickou desinfekci rukou.

22. Provede záznam o převazu do dokumentace pacienta.

23. Zodpoví případné dotazy pacienta o stavu rány.

24. Edukuje pacienta o léčebném režimu a četnosti převazů.

25. Zajistí případné další ordinace spojené s ránou, např. zajištění odlehčení končetiny, odeslání vzorku na mikrobiologii, rtg, scintigrafie atd.

26. Zkontroluje, zda neprosakuje obvaz a není příliš utažena bandáž.

D. Kritéria výsledku (V)

Pacient je před převazem informován o výkonu.

Sestra porovná velikost a hloubku rány.

Pacient má správně provedenu bandáž DK.

Rána je zkontrolována, zda neprosakuje.

Pacient má správně odlehčenou DK.

Příloha č. 1 – Lokální terapie rány moderními a klasickými krycími materiály

Typ rány Cíl terapie Řešení / míra exsudace
Povrchová rána • chránit kůži před mechanickým poraněním a infekcí • nepřilnavé krycí materiály• antiseptické krycí materiály / mírná• filmová krytí
Nekrotická rána • odstranit nekrózu• zpřístupnit spodinu rány• zajistit vlhké prostředí • chirurgickou cestou• hydrogely / mírná
Povleklá rána • odstranit povlak• zpřístupnit spodinu rány• podpořit granulaci• zajistit vlhké prostředí • enzymatické preparáty• hydrogely / mírná• čisticí obvazy / střední• algináty / silná
Infikovaná rána • odstranit infekci• odstranit povlak a zápach, pokud jsou v ráně přítomny• zajistit vlhké prostředí (absorbovat nadbytečný exsudát) • antiseptické obvazy / mírná • čisticí obvazy s aktivním uhlím / střední• algináty / silná
Zapáchající rána • léčit příčinu zápachu – kolonie bakterií, které způsobují zápach• odstranit povlak• zajistit vlhké prostředí (absorbovat nadbytečný exsudát) • antiseptické obvazy / mírná • čisticí obvazy s aktivním uhlím / střední • algináty silná
Granulující rána • chránit granulační tkáň před mechanickým poškozením a infekcí • podpořit granulaci• zajistit vlhké prostředí • hydrogely / mírná• hydrokoloidy / mírná až střední• pěny / střední• algináty / silná• klasické nepřilnavé krytí
Epitelizující rána • chránit epitelizační tkáň• podpořit epitelizaci• zajistit vlhké prostředí • hydrogely / mírná• hydrokoloidy (tenké verze) /střední• pěny (tenké vrstvy) / silná• klasické nepřilnavé krytí • filmy

Příloha č. 2 – Přehled generických skupin nejčastěji používaných prostředků k lokálnímu ošetření ran

Interaktivní krycí materiály Materiál Účel Indikace Kontraindikace nevýhody Způsob uvolnění z rány, doba užití
Nahrávám...
Nahrávám...