dnes je 3.12.2023

Input:

Odpovědi na nejčastější dotazy k výplatě jednorázového příspěvku důchodci

14.1.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

ČSSZ a ostatní plátci důchodů vyplatí v únoru na základě zákona o jednorázovém příspěvku důchodci poživatelům důchodů finanční výpomoc ve výši 1 200 Kč. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na podrobnosti, přinášíme odpovědi na nejčastější z nich.

Kdo má na příspěvek nárok?
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud tento důchod
byl přiznán ode dne, který spadá do období před rokem 2016. Důchodem se míní důchod starobní včetně tzv. předčasného, invalidní (všech stupňů), vdovský, vdovecký a sirotčí.

Nárok na příspěvek nemá:
- poživatel důchodu přiznaného od data spadajícího do roku 2016,
- poživatel důchodu přiznaného sice od data spadajícího před rok 2016, jestliže nemá nárok na výplatu takového důchodu ani za jediný den měsíce února 2016 (např. poživatel sirotčího důchodu přestal být v měsíci lednu 2016 nezaopatřeným dítětem, neboť dosáhl 26 let věku a zanikl mu nárok na sirotčí důchod. Předčasný starobní důchod se nevyplácí, neboť oprávněný, který dosud nedosáhl důchodového věku, nemá na jeho výplatu nárok, protože vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Poživatel starobního důchodu požádal o zastavení jeho výplaty a pracuje tzv. „na procenta“).

Jaká je výše příspěvku? Liší se podle druhu vypláceného důchodu?
Příspěvek činí ve všech případech 1 200 Kč bez ohledu na to, jaký druh důchodu je vyplácen. To platí i v případě, kdy je důchod poskytován v dílčí výši na základě mezinárodních smluv nebo koordinačních nařízení.

Mám nárok na více důchodů, dostanu tedy i příspěvek vícekrát?
Ne. I když má důchodce v únoru 2016 nárok na výplatu více důchodů, náleží mu příspěvek jen jednou.

Jak se příspěvek vyplatí, musí se o něj žádat?
O příspěvek se žádat nemusí, bude

Nahrávám...
Nahrávám...