dnes je 20.6.2024

Input:

Odmítnutí a ukončení péče o pacienta podle nového zákona o zdravotních službách

31.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového zákona o zdravotních službách vzbuzuje několik nových otázek souvisejících s odmítnutím a ukončením péče o pacienta.

Současný zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů upravoval tuto problematiku v ustanovení § 11 a to pouze v souvislosti s možností odmítnout přijetí nového pacienta, možnost ukončení výslovně neupravoval.

Výše uvedené ustanovení § 11 v odst. 1 písm. b) výslovně stanovilo následující:

„(1) Pojištěnec má právo:

b) na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí

Nahrávám...
Nahrávám...