dnes je 21.3.2023

Input:

Od srpna se zvyšuje příspěvek na péči o deset procent

3.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci novely zákona o sociálních službách dochází od srpna 2016 ke zvýšení příspěvku na péči o deset procent. Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna žádat. Úřad práce ČR, který příspěvek v praxi vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti. Na konci července a začátkem srpna rozešle ÚP ČR všem lidem, kteří pobírají příspěvek na péči, dopis s informací o změně výše příspěvku.

„Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden. Jsem proto velmi ráda, že návrh na zvýšení příspěvku byl nakonec podpořen a přijat. Deseti procentní navýšení považuji za naprosté minimum,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a s výjimkou žadatelů mladších 18 let pak i péče o domácnost. Schopnost zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk žadatele.

Je nutné žádat o zvýšení příspěvku na péči?
V případě,

Nahrávám...
Nahrávám...