dnes je 28.11.2021

Input:

Novinky v eReceptu: Nabídne evidenci očkování a elektronické poukazy na zdravotnické prostředky

12.11.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nově bude také elektronicky vydáván tzv. recept smodrým pruhem.

Praha, 10. listopadu

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravuje nové funkcionality eReceptu, které pomohou ještě lépe chránit zdraví pacientů. Jednou z těchto novinek bude elektronická evidence provedeného očkování, další pak elektronický poukaz na zdravotnické prostředky, který umožní i nákup předepsaných prostředků přes internet. Nově bude také elektronicky vydáván tzv. recept s modrým pruhem.

Už 1. ledna 2022 budou lékaři moci zapisovat aplikované vakcíny do elektronického záznamu o očkování (tzv. eOčkování). Jde o novou funkci lékového záznamu pacienta, vše tedy bude probíhat v rámci známého systému eRecept, který je již běžnou součástí všech ordinací. „Jsem rád, že systém eRecept může lidem nabídnout ještě více než dosud. A je milé vidět, jak myšlenka, kterou jsem prosazoval od začátku svého mandátu ministra, nyní nabírá konkrétní podobu a bude pomáhat mnoha lidem. Díky eOčkování bude mít pacient a jeho ošetřující lékař vždy přehled o všech provedených očkováních bez ohledu na to, kde a kým byla vakcína pacientovi aplikována,“ hodnotí eOčkování ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Používat eOčkování bude povinné, Ministerstvo zdravotnictví ČR však zavádí přechodné období 6 měsíců, kdy nebudou udělovány sankce. Lékaři tedy budou mít čas se připravit. Bezsankční období skončí 30. června 2022.

Pacientům eOčkování přinese nejen přehled o aplikovaných vakcínách, systém jim také připomene, že se blíží termín další dávky očkování. První upozornění přijde s dostatečným předstihem tak, aby měl pacient čas si návštěvu lékaře naplánovat, další notifikaci pak systém pošle před vypršením lhůty pro přeočkování. Rodiče si do svého lékového záznamu mohou také přidat své děti, upozornění pak přijde i pro dětské očkování. „Asi každý někdy zapomněl na přeočkování nebo musel kvůli ověření termínu volat k lékaři. V budoucnu mu bude stačit nahlédnout do lékového záznamu. Elektronizace by lidem měla usnadňovat život a v tomto případě to tak určitě je, “ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Zjednodušení nabídne eOčkování i lékařům. Při vyplňování záznamu o očkování jim totiž automaticky navrhne termín přeočkování dle schématu v Souhrnu údajů o léčivém přípravku (SPC) dané vakcíny. Termín si však půjde přizpůsobit a při jeho stanovení bude mít lékař vždy poslední slovo. „Dnes existují jen listinné průkazy, pacienti ani my lékaři nemáme ucelený přehled o všech aplikovaných vakcínách pacienta za jeho život, protože je třeba absolvoval na různých místech. V mnoha případech je pacientovi na každé očkování vystaveno samostatné potvrzení a někdy pacient nemá o provedeném očkování vůbec žádný doklad. To se s eOčkováním mění. Jsem velmi rád, že konečně budeme mít jeden přehledný zdroj aktuálních a zaručených informací o provedeném očkování u pacientů,“ zdůrazňuje přínosy eOčkování v praxi děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Rastislav Maďar.

„Vnímáme jako velkou výhodu, že nově narozené děti budou mít záznamy o všech provedených očkování elektronicky na jednom místě už od začátku svého života. eOčkování bude znamenat větší komfort pro lékaře i rodiče,“ doplňuje místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Jana Kulhánková.

Nahlížet na záznam o očkování půjde v lékovém záznamu pacienta v rámci systému eRecept, do kterého je možné se přihlásit prostřednictvím:

  • bankovní identity přes zabezpečený portál NIA,
  • NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód),
  • eObčanky,
  • čipové karty Starcos od První certifikační autority,
  • MojeID či mobilní klíč eGovernmentu.

O papírový výpis pak lidé mohou také žádat v lékárnách, u lékařů nebo na Czech POINT.

„Systém eRecept stojí na vybudované

Nahrávám...
Nahrávám...