dnes je 21.10.2019
Input:

Návrh plánu ucelené rehabilitace u pacientů s ICHS

13.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.131
Návrh plánu ucelené rehabilitace u pacientů s ICHS

PhDr. Iveta Ondriová, PhD

Onemocnění kardiovaskulárního systému představuje vážný bio-psycho-sociální problém. Kardiologičtí pacienti často ztrácejí sebedůvěru, chybí jim pocit užitečnosti a klesá jejich motivace k léčbě. S tím souvisí i horší spolupráce s lékařem nebo fyzioterapeutem. Proto je nutné vytvořit dobrý pracovní kolektiv, jehož cílem je získání pacientovy důvěry. Základem by měla být komunikace s pacientem ve věci jeho stavu a pocitů, a snaha vzbudit u nemocných motivaci na začátku terapie.

Vytvoření pozitivního vztahu nemocného k fyzické aktivitě napomáhá dodržování ostatních zásad sekundární prevence.

Ucelená rehabilitace vnímá pacienta nejen po zdravotní stránce, ale i po stránce společenské. Složky, které tvoří ucelenou rehabilitaci, jsou léčebná, sociální, pracovní, pedagogická a psychologická. 

Komplexní léčebně-rehabilitační proces

Komplexní léčebně-rehabilitační proces se z časového hlediska dělí na krátkodobý léčebně-rehabilitační plán, který plynule pokračuje dlouhodobým léčebně-rehabilitačním plánem.

1. Krátkodobý léčebně-rehabilitační plán zahrnuje stanovení konkrétních léčebně-rehabilitačních postupů a jejich harmonickou souhru v časově omezeném úseku. Jeho délka je závislá na zdravotním stavu pacienta, případně na progresi onemocnění. U pacientů s ICHS krátkodobý plán představuje období