Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náhrada výdajů za ubytování

3.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3 Náhrada výdajů za ubytování

Ing. Karel Janoušek

Priklad

Příklad 1 – ubytování bez vyúčtování cestovních náhrad

Mohou být zaměstnanci vyplaceny výdaje za ubytování na základě příjmového pokladního dokladu, aniž by předložil vyúčtování pracovní cesty?

Pokud je z jiných dokumentů (např. z knihy jízd služebního vozidla) jednoznačně zřejmé, že jde o ubytování na pracovní cestě, pak to možné je. Vzhledem k ustanovení § 183 odst. 3 ZP je však žádoucí, aby zaměstnanec provedl vyúčtování pracovní cesty s uvedením jejího průběhu a přiložil doklady, na základě kterých může zaměstnavatel posoudit oprávněnost a výši jednotlivých druhů náhrad cestovních výdajů spojených s příslušnou pracovní cestou zaměstnance.

Priklad

Příklad 2 – ubytování u příbuzných

Zaměstnanec se na pracovní cestě ubytoval u příbuzných a požaduje úhradu výdajů, které s tím vynaložil (bonboniéra, láhev vína apod.).

Podle ustanovení § 162 odst. 1 ZP poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování ve výši, kterou zaměstnanec prokáže. Protože jde o náhradu prokázaných výdajů za ubytování, musí zaměstnanec předložit doklad o úhradě ubytování, a to doklad vystavený firmou, která v rámci své činnosti může ubytovací služby poskytovat. Pokud se tedy zaměstnanec na pracovní cestě ubytoval u příbuzných nebo u známých, nelze mu žádné výdaje za