dnes je 20.8.2019
Input:

Nádorová bolest u seniorů

10.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.130
Nádorová bolest u seniorů

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

V akutním stádiu může být bolest považována za pozitivní, neboť představuje pro organismus varovný signál, intenzivní a dlouhotrvající bolest však ztrácí ochrannou funkci, výrazně pacienta limituje v práci a v běžných denních aktivitách, přičemž zhoršuje jeho fyzický a psychický stav. S prodlužováním lidského věku a přibýváním civilizačních onemocnění prudce stoupá počet pacientů s chronickou bolestí. Stárnutí je i největším rizikovým faktorem pro vznik nádorového onemocnění, které je ve většině případů spojeno s chronickou nádorovou bolestí.

Ta je charakterizována jako sled bolestivých syndromů, které se stupňují v závislosti na progresi onemocnění a v průběhu času se stávají chronickými. 

Specifika bolesti a její hodnocení u seniorů

Kontrola a léčba bolesti u starých lidí představuje poměrně složitý problém z několika důvodů. V první řadě pro přetrvávání mýtů o snížené senzitivitě a zvýšené toleranci na bolest. Významný podíl na nedostatečné pozornosti k bolestem seniory má problematické hodnocení bolesti u pacientů, kteří mají poruchy paměti, delirium, omezení zraku, sluchu a pohyblivosti. Přetrvávají obavy z používání opioidů v této věkové kategorii. Aby byla kontrola a léčba bolesti účinná, je nejdůležitější její komplexní hodnocení. Je třeba akceptovat, že klinické vyjádření bolesti může být u nich rozdílné, nekontrolovaná bolest se může často manifestovat jako: agitace, zmatenost, málomluvnost, beznaděj, deprese, úzkost, poruchy chování, nechutenství, snížená mobilita, dokonce žádost o eutanazii. Pro výběr správné léčby je třeba bolest přesně kvantifikovat. V současnosti jsou k dispozici různé škály, které umožňují subjektivní měření bolesti. Mají sice své limitace, ale přesto poskytují důležité informace pro management bolesti u pacienta. Přesnější informace poskytují dotazníky, které vycházejí z multidimenzionální povahy bolesti a objektivní metody, které využívají měření některých fyziologických projevů provázejících bolest. Výběr měřicích nástrojů a metod u seniorů je závislý na jejich mentálních a fyzických schopnostech, přičemž je důležitá jejich efektivita pro tuto věkovou kategorii.

Anamnéza

Anamnéza nádorové bolesti:

1. Údaje o průběhu a léčbě nádorového onemocnění.

2. Vlastní anamnéza bolesti – lokalizace a vyzařování bolesti, nástup bolesti a změny v čase, kvalita, charakter bolesti, vliv bolesti na spánek, příjem potravy, pohyb. Dosavadní léčba bolesti a její úspěšnost. Faktory provokující a zmírňující bolest. Změny vnímání bolesti při psychické zátěži.

3. Assesment bolesti u seniora – verbálně popisné stupnice - neverbální škály - Flacco stupnice, PAINED stupnice - vizuální analogové škály - numerické analogové škály -