dnes je 28.2.2021

Input:

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo doplňkové Výzvy vrámci dvou dotačních programů

9.2.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Termín ukončení příjmu žádostí obou Výzev je 8. března 2021...

Praha, 9. 2. 2021 

Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR) vyhlásilo 4. února 2021 dvě doplňkové Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné.“ Konkrétně jde o Výzvu „Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory“ (MTDZ-S). Druhou je pak „Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty“ (ARP-AD). Termín ukončení příjmu žádostí obou zmiňovaných Výzev je 8. března 2021.

Do Výzvy „Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro seniory“ (MTDZ-S) se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz multidisciplinárního týmu pro seniory v trvání 18 měsíců. Maximální možná výše dotace je 9 500 000,- Kč.

Do Výzvy k předkládání žádostí o dotaci „Program podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty“ (ARP-AD) se mohou hlásit poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty v trvání 18 měsíců. Maximální možná dotace pro jednu ARP-AD je stanovena na 5.300.000 Kč. 

Zřízení multidisciplinárních týmů a ambulancí s rozšířenou péčí vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče.

Do péče MTDZ-S budou klienti zařazováni na základě vlastní žádosti či žádosti rodiny, anebo na základě kontaktu a spolupráce se sociálními pracovníky, eventuálně lékaři z nemocničních zařízení akutní/následné péče a z ambulantních praxí. Cílem péče je podpora seniorů s duševním onemocněním a jejich rodin, která povede k prevenci hospitalizací nebo k jejich zkracování a napomůže k

Nahrávám...
Nahrávám...