dnes je 26.5.2020

Input:

Ministerstvo zdravotnictví připomíná Světový den Parkinsonovy nemoci

9.4.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/titulni.php)

U příležitosti výročí narození anglického chirurga Jamese Parkinsona, který poprvé popsal chorobu, jež nyní nese jeho jméno, si svět každého 11. dubna připomíná Den Parkinsonovy nemoci. Právě problematice zdravotní péče o pacienty trpící touto chorobou byla věnována společná tisková konference Ministerstva zdravotnictví a pacientské organizace Parkinson-Help, která měla za cíl upozornit veřejnost na tuto nemoc a zvýšit povědomí o možnostech její léčby.

Tématům souvisejícím právě s tímto onemocněním se věnuje Pracovní skupina k problematice neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu zřízená na MZ ČR. Ta projednává hlavní problémy, kterým čelí pacienti trpící Parkinsonovou chorobou i jejich ošetřující lékaři, hledá a iniciuje řešení těchto problémů. Mezi nejdůležitější okruhy práce skupiny patří mezioborová spolupráce v oblasti neuropsychiatrického pomezí, zvyšování dostupnosti specializované tzv. DBS léčby (zavedení implantátu pro hlubokou mozkovou stimulaci vhodným pacientům) či hrazení jednotlivých léků.

„U pacientů s Parkinsonovou chorobou jde primárně o zmírnění příznaků, které takovému člověku komplikují či téměř znemožňují pracovní i soukromý život. Nemoc přitom nezřídka postihuje lidi už v produktivním věku. I proto se společně s předními odborníky v oboru a zástupci pacientské organizace v rámci pracovní skupiny snažíme identifikovat nepalčivější potíže, které aktuálně potřebují řešit, abychom pro pacienty zvýšili dostupnost péče a pomohli zlepšovat kvalitu jejich života,“ sdělil na úvod náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula. „S radostí mohu říci, že pacienti se brzy dočkají plné úhrady tabletové formy léku obsahujícího levodopu spolu s inhibitorem dekarboxylázy, která je pro většinu z nich stěžejní léčbou. K zajištění funkční provázané neurologické i psychiatrické péče o tyto pacienty se nám podařilo prosadit finanční bonifikaci formou sdíleného výkonu. Specializovaná Extrapyramidová centra zabývající se poruchami řízení pohybu získají status superspecializovaných center, co spolu s dalšími opatřeními ze strany zdravotních pojišťoven podpoří jejich rozvoj a zvýší dostupnost hluboké mozkové stimulace, která dokáže zcela zásadně zlepšit kvalitu života lidí s Parkinsonovou nemocí,“ uvedl Roman Prymula.

„Onemocnění Parkinsonovou chorobou se týká minimálně 50 tisíc pacientů v naší zemi, což rozhodně není nikterak zanedbatelné číslo. Proto jsme souhlasili s navýšením úhrady u tabletové formy léčivého přípravku Levodopa tak, že pro pacienta bude bez doplatku. Dále jsme se usnesli na podpoře prolomení limitů hluboké mozkové stimulace u pacientů s Parkinsonovou nemocí s cílem 20% nárůstu ročně,“ potvrdil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

„V České republice je základem ambulantní péče o nemocné s neurodegenerativními onemocněními síť terénních neurologů. Tato