dnes je 21.10.2019
Input:

Ministerstvo schválilo sedm dotací na podporu paliativní péče v nemocnicích

12.4.2019, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/titulni.php)

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem sedm žádostí o dotaci na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních v celkové částce 32 milionů Kč. V průběhu 21 měsíců zde bude probíhat pilotní projekt, který ověří nákladovost této péče. Dotace bude směřovat do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské zdravotní a. s., Nemocnice Jihlava i do Fakultní nemocnice v Motole, a to jak na paliativní péči pro dospělé, tak pro děti.

Podmínkou pro získání dotace z programu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ bylo personální zajištění specializovaného paliativního týmu ve složení vedoucí lékař (0,5 úvazku) a lékař (0,5 úvazku), oba s ukončeným vzděláním v paliativní medicíně, klinický psycholog (0,5 úvazku), zdravotní sestra (plný úvazek) a sociální pracovník (0,5 úvazku). Ve stanoveném termínu bylo podáno devět žádostí o dotaci, z toho jedna žádost neprošla posouzením oprávněnosti žadatele. Odborné hodnocení projektových žádostí provedla komise pro hodnocení žádostí o dotaci, jejímiž členy byli zástupci ministerstva, Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

„Finanční dotací chceme podpořit a standardizovat specializovanou paliativní péči v nemocnicích. V USA má 80 % nemocnic vlastní paliativní program, u nás je to méně než 5 %, většina lidí tak umírá v nemocnicích bez přístupu k paliativní péči. Projekt zároveň ověří, zda je existence paliativních týmů efektivní a jak se odrazí v datech o nákladovosti a kvalitě péče. Kvalita dožití našich pacientů musí být