dnes je 25.1.2021

Input:

Leteckou záchrannou službu čeká v roce 2021 řada změn

6.1.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Od 1. ledna 2021 vstoupily v platnost nové smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví a provozovateli vrtulníků letecké záchranné služby. Tyto smlouvy do velké míry definují systémová pravidla pro její fungování a tím určují, jak bude vypadat letecká záchranka v ČR v následujících 8 letech.

Veřejná zakázka na provozovatele vrtulníků pro LZS byla realizovaná v dostatečném časovém předstihu již na sklonku roku 2019, smlouvy mezi MZ a 2 vybranými nestátními provozovateli vrtulníků na 8 stanovištích LZS na osmileté období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2028 pak byly podepsány v únoru a březnu 2020.

DSA a.s. provozuje od 1. 1. 2021 vrtulníky na těchto 6 stanovištích:
České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Brno, Jihlava.

ATE, s.r.o., provozuje od 1. 1. 2021 vrtulníky na těchto 2 stanovištích: Ostrava, Olomouc.

Na stanovištích LZS Praha a Plzeň jsou vrtulníky pro LZS od 1. 1. 2021 nadále provozovány provozovateli státními (Praha – LS PČR, Plzeň – AČR); nové dohody o provozování LZS a zajištění letecké zdravotnické dopravy mezi MZ a oběma silovými resorty byly podepsány v prosinci 2020 a jsou již zveřejněny v registru smluv.

„Letecká záchranná služba má v rámci integrovaného záchranného systému velmi zásadní roli. Její význam pro systém zajišťování přednemocniční neodkladné péče má v celostátním měřítku jednoznačně nadregionální charakter. Je proto zcela jistě dobrou zprávou, že se podařilo sjednotit metodiku, kterou se provozovatelé vrtulníků i poskytovatelé zdravotnické záchranné služby řídí, i stanovit jednotná pravidla spolupráce se všemi pozemními složkami IZS,“ zmiňuje ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Česká republika tak stejně jako doposud disponuje celkem 10 vrtulníky letecké záchranné služby operujícími ve dne (za podmínek „VFR den“), což ve srovnání s ostatním státy Evropy znamená nadprůměrně kvalitní dostupnost této služby (dostupnost LZS do 20 minut je

Nahrávám...
Nahrávám...