dnes je 27.5.2020

Input:

Každoročně si 5. května připomínáme Den hygieny rukou. Letos s kampaní WHO: Zachraň životy – čisti si ruce!

5.5.2020, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Čistá zdravotní péče patří mezi nejnaléhavější výzvy identifikované OSN. Proto je letošní kampaň Dne hygieny rukou zaměřena na osvědčené postupy v oblasti hygieny rukou pro veřejnost v souvislosti s covid-19 a také na čistotu při poskytování zdravotnické péče.

Světová zdravotnická organizace vydala pokyny v oblasti hygieny rukou, která doporučují umístit tzv. stanice hygieny rukou u vchodu/východu do každé veřejné nebo soukromé komerční budovy, aby si každá osoba mohla umýt ruce před vstupem či po výstupu z budovy. Stanice by měly být poskytovány také při vstupu do jakýchkoliv prostředků veřejné dopravy, zejména na hlavních autobusových a vlakových stanicích, letištích a přístavech.
Pokyny se dále zaměřují na všechna soukromá a veřejná zdravotnická zařízení a doporučují, aby zavedla nebo posílila své strategie zlepšování hygieny rukou, včetně opakovacího výcviku, nákupu přiměřeného množství kvalitních dodávek hygieny rukou a zároveň aby vedení připomínalo personálu důležitost hygieny rukou při zabránění šíření viru covid-19 a dalších patogenů.
Dr. Srdan Matić, představitel WHO v ČR: „Je zásadní, aby ve zdravotnických zařízeních byly k dispozici funkční stanice hygieny rukou na všech místech, kde probíhá péče o pacienty, v místech, kde jsou nasazeny nebo odstraněny osobní ochranné prostředky, kde se nakládá se zdravotním odpadem, do 5 m od toalet, u vstupu / východu ze zařízení, v čekárnách a jídelnách a dalších veřejných prostorách.“
Výzva kampaně WHO zní „Zachraň životy: čisti se ruce“. V souladu s tím Ministerstvo zdravotnictví v průběhu epidemie koronaviru zdůrazňuje důležitost hygieny rukou. Vytvořilo v tomto směru několik videí, letáků a plakátů. „Směrem k občanům neustále zdůrazňujeme, že zvláště v nynějším období přetrvávající koronavirové epidemie má důkladná hygiena rukou, tedy mytí mýdlem a vodou a používání