dnes je 23.4.2024

Input:

Každoročně ČSSZ zajišťuje více než 40 milionů výplat důchodů. Převažují výplaty na účet nad výplatami v hotovosti

5.1.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Způsob výplaty důchodu a termín jeho zasílání – to jsou časté dotazy lidí, kteří se chystají podat žádost o důchod. Ti, kdo důchod již pobírají, se pak často zajímají o možnost změny způsobu výplaty. V průměru každý měsíc Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatí 3,5 milionu důchodů. Během roku je to přes 40 milionů pravidelných výplat, z toho nově zařízených jsou řádově statisíce.

Již při podání žádosti o důchod si budoucí důchodce volí způsob jeho vyplácení. Má dvě možnosti - důchod může dostávat buď v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště (případně do zařízení sociálních služeb), nebo může zvolit bezhotovostní převod na svůj bankovní účet. Výplatu důchodu na účet využívá stále více klientů. V prosinci 2014 zajistila ČSSZ 1 559 740 výplat na účty u peněžních ústavů, 1 241 805 výplat v hotovosti důchodovou službou České pošty a 38 953 výplat do zařízení sociálních služeb (pozn.: počet výplat nemůže korespondovat s počtem důchodů ani s počtem důchodců, neboť v jedné výplatě může být zahrnuto více druhů důchodů pro jednu osobu i platby pro více důchodců, jde např. o kombinaci důchodu starobního a vdovského či o důchody pozůstalostní pro vdovu a nezletilého sirotka vyplácené pod rodným číslem vdovy). Důchodce může kdykoliv požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty a úřad je povinen ji provést.

Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Důchod vždy náleží od konkrétního výplatního termínu do dne předcházejícího výplatnímu termínu v následujícím měsíci. Pro názornost - důchodce, který má výplatní termín 10., obdržel prosincový důchod 10. 12. Prosincová splátka důchodu náleží od 10. prosince do 9. ledna, 10. 1. obdrží lednový důchod, který náleží do 9.

Nahrávám...
Nahrávám...