dnes je 23.8.2019
Input:

Edukace seniora a rodinných příslušníků v domácím prostředí

26.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.126
Edukace seniora a rodinných příslušníků v domácím prostředí

PhDr. Iveta Ondriová, PhD.

Problematika vzdělávání starších lidí se řadí mezi aktuální otázky současnosti. Podle nejnovějších poznatků z odborné literatury růst očekávané délky života nadále pokračuje, a tak se počet starých lidí stále zvyšuje a nejvíce se bude zvyšovat počet lidí v nejstarších věkových skupinách. Právě z těchto důvodů má edukace seniorů své poslání, celkové zaměření, jakož i obecné i individuální výchovné cílení. Edukace ve vztahu ke stáří jako etapě lidského života má širší záběr než jen vlastní edukační aktivity určené seniorům. Vzdělávací potřeby seniorů jsou velmi různorodé, ale jednoznačně jejich naplňování vždy vede k osobnostnímu růstu seniora. Poznatky získané studiem a individuální edukací pomáhají starším lidem řešit existenční otázky, nacházet nové hodnotové systémy, novou filozofii života, zvyšují jejich sociální aktivitu a zároveň mají i preventivní charakter – zdravotně uvědomělý senior spolupracuje při léčbě, aktivně se stará o svoje zdraví, což má pozitivní dopad na jeho sebepéči a nezávislost.

Edukace seniora

Edukace představuje pro seniora:

  • možnost uspokojovat vzdělávací potřeby podle osobních zájmů,

  • najít nový životní program,

  • jednu z možností navozování, stimulace a udržování vývojového potenciálu člověka seniorského věku,

  • možnost získanými poznatky, rozvíjením nových schopností podporovat žádané změny osobnosti,

  • poznání svých možností, a tím i větší svobodu volby v mezích své životní cesty, sociálních a ekonomických