dnes je 29.5.2024

Input:

Edukace manipulace s jednorázovým inzulinovým perem

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.46
Edukace manipulace s jednorázovým inzulinovým perem

Mgr. Markéta Bodská

A. Identifikační údaje

                     
Cíl standardu: Pacientovi bude poskytnuta kvalitní ošetřovatelská edukace o manipulaci s jednorázovým inzulinovým perem. Pacient bude umět bezpečně s jednorázovým perem pracovat, vyměnit jednorázovou jehlu a nastavit jednotky inzulinu, bude vědět jak pero bezpečně zlikvidovat.
Závazný pro: Všeobecné sestry, všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, zdravotnické záchranáře podle platné legislativy
Autor: Mgr. Markéta Bodská(diabetologická sestra, diabetologické centrum FNKV)
Odborný garant:
Za aktualizace a revize odpovídá: …………………………
Revize: 1x za 2 roky
Záznam o provedených revizích:
Aktualizace: mimo pravidelné revize
Záznam o provedených aktualizacích:

B. Kritéria struktury (S)

K aplikaci inzulinu se mimo jiné pomůcky používají ve velké míře i jednorázová inzulinová pera, je proto nutné, aby pacienti byli správně edukováni a byli tak schopni s nimi bezpečně zacházet, vyměnit jednorázovou aplikační jehlu, správně nastavit a aplikovat množství jednotek inzulinu. Dále je nutné vědět jak pera bezpečně zlikvidovat.

1. Prostředí: domácí prostředí, pobytové sociální zařízení, ambulance praktického lékaře, ambulance diabetologa, interní či chirurgické lůžkové oddělení apod.

2. Pomůcky: demonstrační jednorázové inzulinové pero, jednorázová aplikační jehla, aplikační demonstrační polštářek, edukační materiál psaný a obrazový, demonstrační video.

3. Zdravotnická dokumentace: lékařská zpráva, edukační záznam, chorobopis lůžkového oddělení.

C. Kritéria procesu (P)

Sestra:

 1. Vybere vhodné a klidné místo k edukaci.
 2. Pozve pacienty k individuální či skupinové edukaci.
 3. Připraví si edukační materiály k edukaci.
 4. Připraví si pomůcky k edukaci, popřípadě počítač k přehrání CD či DVD.
 5. Představí se pacientovi a seznámí ho s průběhem edukace.
 6. Zjistí, zda si pacient inzulin už aplikuje či nikoliv.
 7. Z lékařské dokumentace zjistí, zda je pacient od lékaře edukován o principu účinku a druhu inzulinů, hypoglykémii, hyperglykémii, nutnosti pravidelné aplikace a množství jednotek.
 8. Všechno s pacientem ještě jednou zopakuje.
 9. Cílenými dotazy zjistí povědomí pacienta o jednorázovém inzulinovém peru.
 10. Vysvětlí pacientovi princip jednorázového inzulinového pera.
 11. Vysvětlí a názorně ukáže pacientovi jednorázové inzulinové pero a výměnu aplikační jehly, proplach aplikační
Nahrávám...
Nahrávám...