dnes je 21.5.2022

Input:

Do konce roku má vzniknout národní řídicí centrum pro eHealth

22.4.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Rezort zdravotnictví k jeho řízení nabere dvacet odborníků.

Praha, 21. dubna

Letos se začínají naplno spouštět projekty digitalizace zdravotnictví tak, jak si je ministerstvo zdravotnictví vetklo do Národního plánu obnovy. Do konce roku má na rezortu vzniknout národní řídící centrum pro eHealth, další výzvy na projekty v celkové hodnotě kolem téměř dvou miliard korun se budou postupně letos ještě vypisovat. Ministerstvu však chybí lidé, kteří by to odpracovali, prohlásil včera v Senátu na odborné konferenci náměstek ministra zdravotnictví pro IT Milan Blaha. Ještě v tomto roce proto plánuje přijmout kolem dvaceti odborníků, od projektových manažerů po specialisty na kyberbezpečnost či interoperabilitu.

Epidemie ukázala, že ministerstvu zdravotnictví chybí odborníci v oblasti IT, konstatoval včera v Senátu na odborné konferenci k digitalizaci zdravotnictví náměstek ministra zdravotnictví pro informační a komunikační technologie Milan Blaha. „Moje ambice je tyto kapacity navýšit a tu odbornost na rezort dostat, aby tam vznikla určitá řídící struktura,“ prohlásil.

Na ministerstvu zdravotnictví má do konce roku vzniknout Národní centrum elektronického zdravotnictví, a to i s pomocí 108 milionů korun (bez DPH) z Národního plánu obnovy. Úkolem centra bude nastavit a zprovoznit základní procesy pro řízení digitalizace zdravotnictví v ČR, mělo by koordinovat a pilotně ověřovat projekty eHealth a poskytovat konzultace a podporu.

„To centrum již de facto funguje, jakousi strukturu na ministerstvu máme, ale nemáme lidi a financování. To by se nám mělo podařit právě s pomocí Národního plánu obnovy. Postupně budeme nabírat odborníky pro všechny klíčové oblasti, od projektových manažerů po specialisty na kyberbezpečnost, interoperabilitu, datové standardy apod.,“ popsal Blaha. Celkem by rád svůj tým ještě v letošním roce rozšířil o zhruba dvacet nových lidí.

V souladu s podmínkami výzvy, která již byla ministerstvem vnitra, jež v rámci Národního plánu obnovy odpovídá za čerpání peněz v oblasti digitalizace, vypsána, musí toto národní centrum fungovat a vykazovat poradenskou a konzultační činnost nejpozději na konci letošního roku. „Víme tedy, že musíme plnit, i kdybychom nechtěli,“ pokračuje Blaha a dodává: „Teď připravujeme projektovou žádost, tu už máme z velké části připravenou, a začneme nabírat. To je klíčové, protože bez lidí se nedá dělat vůbec nic.“ Podle něj tak ministerstvo vcelku ví, co chce dělat a čeho chce dosáhnout, ale v tuto chvíli ještě nemá, kdo by to odpracoval.

Vzniknou společné standardy

Z Národního plánu obnovy se bude postupně financovat řada dalších digitalizačních projektů, celková přidělená částka dosahuje zhruba 2,8 miliardy korun. V souladu s připraveným harmonogramem zveřejnilo ministerstvo vnitra ještě před Velikonocemi další dvě výzvy týkající se zdravotnictví. V prvním případě jde o rozšíření sdíleného lékového záznamu (eReceptu) o narkotika a psychotropní látky a o elektronické poukazy na zdravotnické prostředky (s alokací 50 milionů korun bez DPH), kde oprávněným žadatelem je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Cílem druhé výzvy (Interoperabilita I) je definovat normy pro interoperabilitu, a to v souladu s Evropským rámcem interoperability pro elektronické zdravotnictví, a dále pravidla pro telemedicínu. Resort by za

Nahrávám...
Nahrávám...