dnes je 21.6.2024

Input:

Dlouhodobá nemoc lékaře

31.3.2000, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékař je dlouhodobě nemocen. Najde za sebe náhradu? Jak probíhá vyúčtování? Pobírá nemocenskou?Téma je nutné rozdělit na několik pododdílů.

Lékař zaměstnanec
Lékař je dlouhodobě nemocen - tedy samozřejmě za předpokladu, že nemůže vykonávat svou činnost - lékař zaměstnanec není vázán žádnou povinností v době své dlouhodobé nemoci (žádné nemoci, ani v rámci pracovní neschopnosti v souvislosti s graviditou a mateřskou dovolenou) si za sebe hledat náhradu. Náhradu musí hledat zaměstnavatel formou dohody o pracovní činnosti, zástupem, nebo jinou formou pracovně právního vztahu a zastupujícího lékaře honorovat.

Lékař - podnikatel - tedy soukromý lékař - je dlouhodobě nemocen, tuto skutečnost je povinen oznámit smluvním pojišťovnám a současně garantuje zástup dle své odbornosti. Pokud zdravotní pojišťovny akceptují tuto náhradu za nemocného (většinou se jedná o stávající místo v síti smluvních zdravotnických zařízení), pak je zdravotnickému smluvnímu zařízení proplácena finanční částka dle smlouvy - praktickým lékařům pro děti a dorost formou kombinované kapitačně výkonové platby, ostatním ambulantním specialistům ve výši dohodnuté ve smlouvě na dané období.

Vyúčtování
Vyúčtování tedy probíhá pod IČZ daného zařízení, je jen konkrétnímu zastupujícímu lékaři přiděleno konkrétní rozlišovací IČP na dané období. Za chod zdravotnického zařízení dále zodpovídá jeho zřizovatel, eventuelně

Nahrávám...
Nahrávám...