dnes je 24.5.2024

Input:

Dávky, u nichž správní úřad neposuzuje výši příjmu jednotlivce nebo společně posuzovaných osob

15.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.2.2 Dávky, u nichž správní úřad neposuzuje výši příjmu jednotlivce nebo společně posuzovaných osob

Mgr. Pavel Bláha

Rodičovský příspěvek § 30-31

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se poskytuje rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž dítě v rodině částka 220 000,- Kč.

Pro volbu výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu (DVZ) alespoň jednoho z rodičů pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.

Volba výše rodičovského příspěvku je za stanovených podmínek dle § 30 odst. 3 a odst. 4 písm. a) povinná. Varianty se odvozují od vzniku tzv. sociální události.

Vznik sociální události

Rozumí se jím den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo na nemocenské v souvislosti s porodem nebo s převzetím nejmladšího dítěte v rodině, které je poskytováno v případě, kdy pojištěnka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství dle § 30 odst. 2 zákona o SSP. DVZ a denní výše peněžité pomoci v mateřství musí být potvrzeny.

V případě zjišťování DVZ pro stanovení fiktivního nároku na PPM druhého rodiče dítěte se DVZ stanovuje ke dni narození nebo převzetí nejmladšího dítěte v rodině dle § 30 odst. 3 a odst. 4 písm. a) zákona o SSP.

Výši DVZ vždy potvrdí příslušná OSSZ na tiskopisu "Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“.

Je-li druhý rodič zaměstnancem, k tomuto tiskopisu doloží zaměstnavatelem vyplněnou "Přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství“, kterou najde na stránkách ČSSZ.

Je-li druhý rodič OSVČ, vyplní pouze "Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“.

Pokud je druhý rodič jak zaměstnanec, tak OSVČ, vyplněné tiskopisy následně podá na příslušném kontaktním pracovišti ÚP nebo na příslušné OSSZ.

Varianty rodičovského příspěvku

Volba výše rodičovského příspěvku od 50 Kč do 11 500 Kč měsíčně

Uvedená možnost je vázána na podmínku, že alespoň jednomu z rodičů lze ke dni vzniku sociální události podle zákona o nemocenském pojištění stanovit 70 % 30násobku DVZ v částce převyšující 7 600 Kč. Zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout zjištěných 70 % 30násobku DVZ.

Volba výše rodičovského příspěvku od 50 Kč do 7 600 Kč měsíčně

Je vázána na podmínku, že alespoň jednomu z rodičů lze ke dni vzniku sociální události podle zákona o nemocenském pojištění stanovit 70 % 30násobku DVZ v částce nepřevyšující 7 600 Kč. Volit maximální výši rodičovského příspěvku 7 600 Kč v tomto případě lze i tehdy, nedosahuje-li 70 % 30násobku DVZ 7 600 Kč.

V případě, že u každého z rodičů lze DVZ stanovit, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z vyššího DVZ.

Vznik nároku na rodičovský příspěvek bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek na starší dítě – § 30 odst. 4 písm. b)

Jestliže nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině bezprostředně navazuje na rodičovský příspěvek na starší dítě, může rodič volit až do výše 7 600 Kč měsíčně, pokud mu nelze stanovit DVZ jen proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku na starší dítě mu uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství. V případě, že součástí spisové dokumentace orgánu státní sociální podpory není potvrzení o podpůrčí době, délku podpůrčí doby potvrdí příslušná OSSZ, která dávku vyplácela, popř. zaměstnavatel, vznikl-li nárok na dávku před 1. lednem 2009 nebo v případě, že rodič nárok na PPM neuplatnil, přestože splnil podmínky nároku. Podpůrčí dobu u OSVČ potvrzuje vždy příslušná OSSZ.

Rodičovský příspěvek bez možnosti volby – § 30 odst. 5

Nelze-li žádnému z rodičů ke dni narození/převzetí dítěte stanovit DVZ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč od narození dítěte do konce devátého měsíce věku a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Změna osob v rodině ovlivňující volbu – § 30 odst. 6

Dojde-li v rodině ke změně osob (např. manžela), které jsou pro stanovení výše

Nahrávám...
Nahrávám...