dnes je 14.4.2024

Input:

Daně z příjmů 2015 - okruhy změn

30.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí pracuje na novelizaci zákona o daních z příjmů od roku 2015. Má přinést pro poplatníky pozitivní i negativní změny. Návrhy změn v daních z příjmů od příštího roku směřují do následujících oblastí:

Reakce na nové soukromé právo

S účinností od roku 2014 byly přizpůsobeny daňové zákony, včetně zákona o daních z příjmů, platné rekodifikaci soukromého práva. V druhé fázi půjde zejména o nově nastavované režimy spojené se začleněním daně darovací a daně dědické do zákona o daních z příjmů, s novým institutem svěřenských fondů, popř. o vymezení pojmu nemovité věci v souvislosti s právem stavby. Některé úpravy jsou prováděny i v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, konkrétně ve vztahu k možným výplatám podílů na zisku osobám bez majetkové účasti v obchodní korporaci.

Revize zákonů souvisejících se zřízení jednoho inkasního místa

Již na konci roku 2011 schválená novela související se zřízením jednoho inkasního místa z velké části dozná změn, například nebude realizován odvod z úhrnu mezd. Další instituty budou ještě analyzovány a jejich zavedení je odsunuto do roku 2016. Jde například o zrušení superhrubé mzdy a stanovení druhé sazby daně z příjmů fyzických osob namísto již účinného solidárního zvýšení daně o 7 %. I nadále je záměrem ponechat zdanění dividend a podílů na zisku i pro další období.

Zvýšení slevy na druhé a další dítě

Sleva na dani na druhé a další dítě se zvyšuje o 100 Kč měsíčně (tj. o 1 200 Kč ročně). Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna.

Obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce

Přiznává se základní sleva na poplatníka starobním důchodcům, kteří k 1. lednu daného zdaňovacího období pobírají starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Současně se zdaňuje pravidelně vyplácený důchod na straně důchodce, pokud má součet příjmů podle § 6 (ze závislé činnosti) a dílčích základů daně podle § 7 (z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) a § 9 (z pronájmu) zákona o daních z příjmů nad limit 840 000 Kč.

Omezení v nastavení výdajových paušálů pro OSVČ

Od roku 2015 by mělo dojít k omezení možnosti uplatňovat výdaje paušálem. Ministerstvo financí pracuje na návrhu změn v zákoně o daních z příjmů.

Osoby samostatně výdělečně činné uplatňující výdaje procentem z příjmů 60 % čeká částečně stejný daňový osud jako poplatníky s výdaji 30 % a 40 %. Počínaje rokem 2013 došlo k těmto změnám:

1) Procenta

Nahrávám...
Nahrávám...