dnes je 30.5.2023

Input:

Covid-19 lze z nakažlivých nemocí vyřadit dříve, spravedlnost ustoupila

20.3.2023, Zdroj: ČTK

Podle náměstka ministra zdravotnictví může pravděpodobně platit od poloviny dubna.

Praha 20. března

S vypuštěním covidu-19 ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž zaviněné šíření je trestné, stát nakonec nebude čekat až do července. Ministerstvo spravedlnosti vyhovělo připomínce ministerstva zdravotnictví a v návrhu změny příslušného nařízení vlády upravilo účinnost na den následující po dni vyhlášení návrhu. ČTK to zjistila v informačním systému úřadu vlády. Změna je nezbytná pro zrušení povinné sedmidenní izolace po pozitivním testu na covid. Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) může pravděpodobně platit od poloviny dubna, bude ještě záležet na Legislativní radě vlády a dalších procesech.

"Na základě analýzy vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 a s tím souvisejícím vyhodnocením dopadů tohoto onemocnění na populaci v České republice již z pohledu ochrany veřejného zdraví není odůvodnitelné ponechání stávajícího stavu až do července 2023," konstatovalo ministerstvo spravedlnosti v aktualizovaných doprovodných materiálech k návrhu.

Účinnost navrženou od 1. července 2023 spravedlnost původně zdůvodňovala "předpokládanou délkou legislativního procesu". Argumentovala zákonem o Sbírce zákonů, podle nějž právní předpisy nabývají účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přitom dříve odhadoval, že by změna ohledně povinné izolace mohla platit už od dubna.

Spravedlnost nyní uznala, že možnost uvolnění striktně nastavených pravidel o povinné izolaci lze považovat za naléhavý obecný

Nahrávám...
Nahrávám...