dnes je 11.4.2021

Input:

Čeští lékaři důvěřují očkování proti nemoci Covid-19 a doporučují ho

18.3.2021, Zdroj: Česká lékařská komora (www.lkcr.cz)

Praha, 10. března 2021

Jaký je postoj českých lékařů k očkování proti nemoci Covid-19? Na tuto otázku odpovídá studie, kterou provedla Česká lékařská komora ve
spolupráci s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, iniciativou Sníh a univerzitou LMU v Mnichově. Odezva v této – pro zdravotníky obzvlášť – nelehké době byla obdivuhodně velká, na vyplnění dotazníku si našlo častéměř 10 tisíc lékařů a lékařek.

Jako jediná cesta z pandemie se jeví očkování. Ochota široké veřejnosti nechat se očkovat proti nemoci Covid-19 sice v posledních týdnech mírně stoupá, ale stále je pouze na úrovni 52 procent, jak ukazuje výzkum STEM pro Ministerstvo zdravotnictví ze 17. února 2021. Tento postoj však není nijak hluboce zakořeněný a může se snadno změnit – v prosinci 2020 stejný průzkum ukázal, že zájem o očkování má jen 39 procent dotázaných. Vzhledem k tomu, jak silnou autoritu lékaři u české společnosti mají, může být právě jejich postoj a doporučení pro širokou veřejnost rozhodující. Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví lékařům důvěřuje 80 procent veřejnosti. Pro 61 procent obyvatel Česka je pak doporučení vakcíny od praktického lékaře velice zásadní v jejich osobním rozhodnutí nechat se očkovat.

Česká lékařská komora se proto mezi 11. a 24. únorem 2021 dotazovala všech registrovaných lékařů v ČR, kteří s ČLK komunikují elektronicky, na jejich postoje k očkování. Na krátkou online anketu jich odpovědělo téměř 10 tisíc. Ve vzorku jsou široce zastoupeni lékaři ze všech částí republiky, z malých i velkých obcí, všech věkových kategorií, pohlaví i počtu let v lékařské praxi.

„Česká lékařská komora podporuje očkování proti nemoci Covid-19, které je jedinou možností, jak epidemii definitivně zvládnout a umožnit normální život a fungování společnosti. Zároveň však lékařská komora nemůže doporučovat očkování vakcínami, které by nebyly schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA).“ říká MUDr. Milan Kubek,

Nahrávám...
Nahrávám...