dnes je 23.4.2024

Input:

Česko představilo v OSN agendu přípravy na stárnutí

17.3.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednou z doprovodných akcí 53. zasedání komise OSN pro sociální rozvoj, které se konalo 4. - 13. února v New Yorku, byla prezentace přípravy na stárnutí v České republice a představení Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (NAP).

Panelová diskuze s názvem Stárnutí se týká všech generací – osvědčené postupy mezigenerační podpory aktivního stárnutí (Ageing connects all generations – good practices on intergenerational support to active ageing) se uskutečnila za podpory velvyslankyně ČR při OSN Edity Hrdé, která se účastnila celé akce. Součástí mise byla návštěva centra sociálních služeb v New Yorku a setkání s nejvyššími představiteli Visiting Nurse Services of New York (VNSNY).

Důležitost mezigeneračního rozměru

Prezentace byla koncipována tak, aby bylo možné co nejlépe představit význam NAP jako klíčového národního dokumentu pro přípravu na stárnutí a důležitost jeho propojení jak s regionální a místní úrovní státní správy a samosprávy, tak s neziskovým a akademickým sektorem. Marta Koucká z oddělení politiky sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prezentovala národní strategii přípravy na stárnutí, její hlavní principy a cíle. Úspěšné propojení strategie s reálnými aktivitami a význam, který pro konkrétní realizátory přípravy na stárnutí v České republice NAP představuje, potvrdili ve své prezentaci zástupci Střediska sociálních služeb při

Nahrávám...
Nahrávám...