dnes je 9.12.2023

Input:

Česká republika není připravena na digitalizaci zdravotnictví

3.10.2022, Zdroj: ČTK

Dílčí projekty digitalizace vznikají spíše izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci s městy či kraji.

Studii zpracovala společnost KPMG Česká republika, s.r.o. pro Alianci pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, z. s. (ATDZ) v období mezi únorem a zářím 2022.

Cílem studie bylo:

1. Zmapovat současný stav digitalizace zdravotnictví v ČR

2. Zpracování zahraničních případových studií

3. Identifikovat hlavní bariéry rozvoje eHealth

4. Identifikovat příležitosti a hrozby pro další rozvoj digitalizace

Česká republika dle Digitial Economy and Society Indexu (DESI) zaostává v celkovém stavu digitalizace, a to jak z pohledu skóre roku 2021, tak z pohledu celkového růstu hodnoty indexu v čase. Z výsledků studie vyplývá, že Česká republika se potýká s nedostatečnou legislativní úpravou, nekoncepčním řízením ze strany státu. Dílčí projekty digitalizace vznikají spíše izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci s městy či kraji. Národní strategie elektronizace nemá jasně nastavenou implementační strukturu a zůstává nenaplněná. „České republika je v oblasti digitalizace našeho zdravotnictví v porovnání s ostatními a zejména západoevropskými zeměmi stále dost pozadu. Příkladem by nám mělo být zejména Dánsko, které je evropským digitálním premiantem,“ uvádí Jiří Horecký, předseda Správní rady Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Digitalizace přináší nesporné benefity všem aktérům

Nahrávám...
Nahrávám...