Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Bezpečnosť pri podávaní liekov u seniorov

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.40
Bezpečnosť pri podávaní liekov u seniorov

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová

Zmeny farmakokinetiky liečiv v starobe Farmakokinetika sa zaoberá tzv. osudom látky v organizme. V prvom rade ide o absorpciu látky z miesta podania, ďalej o jej distribúciu v tele a elimináciu, na ktorej sa podieľajú procesy biotransformácie a vylučovania. Tieto procesy závisia od fyzikálnych a chemických vlastností použitej látky a od zúčastnených štruktúr organizmu.

Absorpcia liečiv

Nízka produkcia slín u seniorov má často za následok zníženú absorpciu látok z dutiny ústnej. Užívaním inhibítorov protónovej pumpy dochádza k zvýšeniu pH v žalúdku, ktoré môže mať vplyv na dezintegráciu liekových foriem užívaných per os a na ionizáciu uvoľňovaného liečiva. Tým, že je v starobe spomalené vyprázdňovanie žalúdka, dochádza k spomaleniu prechodu látok z prostredia s malou plochou pre vstrebávanie, do miesta s mnohonásobne väčšou plochou. Ak je spomalená aj črevná motilita, dôjde k ovplyvneniu vstrebávania aj v nižších častiach tráviaceho systému. Absorpciu spomaľuje tiež znížený prietok krvi mezenterickou oblasťou. Preto, ak ide o rýchly zásah, je vhodné zvoliť parenterálny spôsob aplikácie, ktorý zabezpečuje okamžitý účinok. Taktiež je znížená absorpcia kožou z dôvodu slabšieho prekrvenia. Platí to aj pre podkožný priestor a pre svaly.

Distribúcia liečiv

Tým, že dochádza k úbytku beztukovej masy, dochádza zároveň aj k zmenšeniu distribučného priestoru pre látky, ktoré sa rozpúšťajú vo vode, čo sa prejaví napr. znížením iniciačnej dávky digoxínu o 15 %. V starobe však narastá množstvo tukovej hmoty, čo má za následok zväčšenie distribučného priestoru pre látky rozpustné v tukoch. Distribúcia liečiv je závislá na priepustnosti niektorých bariér a na prekrvení jednotlivých tkanív. U seniorov sa zvyšuje priepustnosť hematoencefalickej bariéry, ktorá sa prejavuje napr. vyšším prienikom benzodiazepínu do mozgu. Na albumín sa v plazme viaže veľa látok, ktoré majú neutrálne alebo kyslé pH. S nástupom staroby sa však koncentrácia albumínu znižuje. Najsilnejšie sa na albumín viaže warfarín.

Compliance vo farmakoterapii

Compliance zo strany pacienta znamená snahu riadiť sa pokynmi lekára. Ide hlavne o užívanie správneho lieku a správneho počtu tabliet, ale