dnes je 21.10.2019
Input:

Aktivizační techniky u seniorů

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.142
Aktivizační techniky u seniorů

Ing. Jarmila Dučaiová

V případě hodnocení životní spokojenosti jde zejména o hodnocení fyzického a sociálního prostředí, ve kterém lidé žijí, a proto je třeba odlišovat kvalitu života od kvality poskytovaných služeb.

Faktory ovlivňující kvalitu života seniorů

Důležité oblasti pro kvalitu života seniorů:

Subjektivní spokojenost – celková kvalita života stanovena jednotlivými staršími lidmi.

Faktory fyzického prostředí – uspokojování standardního bydlení nebo ústavního bydlení, přístup ke službám, trávení volného času.

Socioekonomické faktory – příjem a majetek, stravování a celkový standard.

Kulturní faktory – věk, pohlaví, národnost, vyznání a sociální vrstva.

Faktory zdravotního stavu – fyzická pohoda, funkční schopnosti a mentální zdraví.

Faktory osobnosti – psychická pohoda, morální stav, spokojenost se životem a pocit štěstí.

Faktory osobní nezávislosti – schopnost rozhodování, pohybové ovládaní a ovládání vlastního prostředí. V chování tvrdošíjného seniora dominují silné tendence lpět na předem stanovených cílech a plánech, a to navzdory překážkám a nevýhodám s tím aktuálně spojeným.

Pilíře individuálního životního programu seniorů

Individuální životní program života seniorů se opírá o dva základní pilíře: o podporu soběstačnosti a aktivizaci. V oblasti soběstačnosti je třeba zaměřit se na nácvik a podporu běžných denních činností označovaných jako ADL (z anglického Activities of Daily Living).

Soběstačnost (ADL)

ADL lze rozdělit na dvě skupiny, kdy první zahrnuje tyto aktivity:

- příjem jídla a pití,

- koupání / sprchování,

- osobní hygiena a péče o vzhled,

- oblékání včetně obouvání,

- použití toalety a hygiena po použití toalety,

- ovládání močení a vyprazdňování stolice,

- péče o osobní pomůcky či prostředky.

Nástavbou k personálním ADL jsou instrumentální aktivity, tzv. iADL, zahrnující:

- vedení a údržbu domácnosti (např. úklid, vaření, nakupování),

- hospodaření a manipulaci s penězi,

- mobilitu v komunitě (např. cestování dopravními prostředky),

- péče o ostatní lidi a domácí zvířata,

- péče o vlastní zdraví (výživa, pohyb).

Cílem vytváření a podpory individuálního programu je nácvik těchto schopností, hledání případných alternativ a doporučení kompenzačních pomůcek včetně