dnes je 23.8.2019
Input:

Aktivizace seniorů, pracovní listy

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.125
Aktivizace seniorů, pracovní listy

Bc. Aneta Novotná

V prvním cvičení doplňujeme podle slovní nápovědy a určené slabiky hledané slovo. Napovězená slabika se může vyskytovat kdekoliv ve slově. Lze provádět skupinově i individuálně.

Nápověda Slabika, kterou slovo obsahuje Řešení
Ovoce JA jahoda
Domek určený k rekreaci TA chata
Místo, kde se prodávají dorty RÁR cukrárna
Roční období MA zima
Místo na chlazení potravin NI lednice
Místo určené ke koupání BA bazén
Stavebnina CI cihla
Zelenina LER celer
Jedovatá houba CHO muchomůrka
Pomůcka na šití LÍK špendlík
Druh pečiva LÍK rohlík
Vozovka CE silnice
Drůbež CE slepice
Planeta NU Venuše
Zimní sport HO hokej
Druh opice RAN orangutan
Hudební nástroj SLE housle
Místnost v bytě NI ložnice

Ve druhém cvičení nejprve logicky rozdělíme seznam slov do tří skupin po pěti slovech. Poté si zkoušíme vybavit všechna slova z jednotlivých skupin zpaměti.

Seznam slov: salát, pupek, jogurt, stáj, prst, bouda, jahoda, hnízdo, nos, lopatka, holubník, čokoláda, máslo, králíkárna, pata

Řešení:
Lidské tělo: prst, nos, pupek, pata, lopatka

Potraviny: salát, jogurt, jahoda, čokoláda, máslo

Příbytky: stáj, bouda, hnízdo, králíkárna, holubník

Následuje seznam lékařských zkratek. Nejprve se společně pokusíme určit jejich význam. Poté si případně vysvětlíme význam zkratek, které neznáme. Na závěr významy všech zkratek zpaměti zopakujeme.

ATB antibiotika

RTG rentgen

EEG elektroencefalografie

EKG elektrokardiogram

RHB rehabilitace

LTV léčebná tělesná výchova

dx. pravý

sin. levý

UZ ultrazvuk

TBC tuberkulóza

akut. akutní

chron. chronický

IM infarkt myokardu

OA osobní anamnéza

DM diabetes mellitus

MR magnetická rezonance

ORL otorhinolaryngologie

VFN všeobecná fakultní nemocnice

V následujícím cvičení procvičíme krátkodobou paměť pomocí obrazců, čísel a písmen.

Načrtněte na tabuli nebo na papír čtyři různé geometrické tvary. Například trojúhelník, kruh, obdélník a čtverec. Do každého tvaru vepište kombinaci číslic, písmen nebo obojího. Podle schopností skupiny/jednotlivce rozhodněte, kolik budou mít tyto kombinace znaků. Například do trojúhelníku vepíšeme číslo 362, do kruhu písmena DVB, do obdélníku kombinaci 3F8A a do čtverce kombinaci 1R4. Klienti si mají kombinace znaků zapamatovat včetně toho, ve kterém jsou obrazci. Trenér nejprve určí obrazec a klient zpaměti doplní kombinaci čísel a písmen. Poté uděláme nějaké nenáročné koncentrační cvičení, například spojování předepsaných čísel od 1 do 20, a nyní trenér naopak přečte kombinace čísel a písmen a klienti doplňují správný geometrický tvar.

Následuje cvičení, v němž máme předepsáno deset přídavných jmen, ke kterým s klienty nejprve doplníme dvě jména podstatná. Přídavná jména můžeme skloňovat podle potřeby. Po dokončení tohoto úkolu ještě vymyslíme ke každému přídavnému jménu alespoň jedno synonymum.

  1. bývalý voják, manžel/ka, hlavní město (minulý)
  2. šarmantní muž, osobnost (galantní)
  3. žádané profese, lokalita (vyžadované)
  4. bleskovýzásah, přehled (rychlý)
  5. pochybnýobchod, existence (podezřelý)
  6. prvotnístrach, světlo (původní)
  7. geniální vědec, nápad (úžasný)
  8. postranníúmysly, ulička (vedlejší)
  9. důvěrný rozhovor, informace (soukromý)
  10. klíčová slova, svědek (hlavní)

V dalším cvičení se snažíme vymyslet co nejvíce písní, ve kterých se objevuje jídlo.

Příklady: Vilém peče housky, Kávu