dnes je 24.5.2024

Input:

85/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

č. 85/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2014,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3 a § 17 odst. 1:
Čl. I
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, se mění takto:
1. V § 1 poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.
Směrnice Komise 2012/10/EU ze dne 22. března 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.
Směrnice Komise 2014/18/EU ze dne 29. ledna 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.”.
2. V § 2 se slova „ , který je aktualizován podle Informace Rady 2012/C 85/01, kterou se aktualizuje a nahrazuje Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 21. února 2011 na základě příslušného předpisu Evropské unie2,” včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.
3. Příloha č. 1 zní:
3. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.
SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU
 
SVMe 1
Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti:
 
 
 
 
Poznámka: bod SVMe 1 se nevztahuje na:
 
a.
střelné zbraně speciálně určené pro cvičné střelivo a znehodnocené nebo řezy zbraní, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě;
 
b.
střelné zbraně, speciálně určené k odpalování střel bez silné výbušné nálože či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m;
 
c.
zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které nesmějí být samočinné.
 
 
 
a.
pušky a kombinované střelné zbraně, ruční střelné zbraně, kulomety, samopaly a střelné zbraně střílející dávkami;
 
Poznámka: bod SVMe 1 a) se nevztahuje na:
 
a.
pušky a kombinované střelné zbraně vyrobené před rokem 1938;
 
b.
„repliky” pušek a kombinovaných střelných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;
 
c.
ruční střelné zbraně, střelné zbraně střílející dávkami a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich „repliky”;
Nahrávám...
Nahrávám...