dnes je 15.4.2024

Input:

618/2006 Sb., Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy

č. 618/2006 Sb., Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2006,
kterou se vydávají rámcové smlouvy
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 117/2006 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Rámcové smlouvy pro zdravotní pojišťovny1) (dále jen „pojišťovny”) a zdravotnická zařízení2) poskytující
1. zdravotní péči praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost,
2. ambulantní specializovanou péči, s výjimkou zdravotnických zařízení poskytujících fyzioterapii (odbornost 902 a 9183) ) a ergoterapii, a pro zdravotnická zařízení poskytující péči ženských lékařů (odbornost 603 a 6043) ) a klinickou logopedii,
3. ambulantní péči zubních lékařů,
4. zdravotní péči v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, odborných dětských léčebnách a ozdravovnách a léčebnách dlouhodobě nemocných,
5. ambulantní diagnostickou péči (odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 8233) ),
6. domácí zdravotní péči, fyzioterapii (odbornost 902 a 9183) ), ergoterapii, porodní asistenci, ortoptikou a pleoptickou péči,
7. zdravotnickou záchrannou službu a dopravu,
8. lékárenskou péči,
9. lázeňskou péči

jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 9 této vyhlášky.
§ 2
Vyhláška č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách
Nahrávám...
Nahrávám...