dnes je 24.5.2024

Input:

522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností

č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2005,
kterým se stanoví seznam utajovaných informací
Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen „zákon”):
§ 1
(1) Toto nařízení stanoví
a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,
b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,
c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,
d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva informatiky,
e) v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,
f) v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,
g) v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,
h) v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,
i) v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,
j) v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,
k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,
l) v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,
m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,
n) v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,
o) v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Komise pro cenné papíry,
p) v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,
q) v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,
r) v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
s) v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,
t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.
(2) Při posuzování, zda informace spadající pod položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení je informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.
(3) Podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení klasifikuje původce utajovanou informaci tehdy, není-li v přílohách č. 2 až 20 k tomuto nařízení stanoveno jinak.
(4) Seznam utajovaných informací stanoví též stupeň nebo rozsah stupňů utajení utajovaných informací.
§ 2
(1) Původce klasifikuje utajovanou informaci v rámci rozsahu stupňů utajení uvedených v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení tím stupněm utajení, který v případě jejího vyzrazení nebo zneužití odpovídá závažnosti možného způsobení újmy zájmu České republiky, anebo nevýhodnosti pro zájem České republiky ve smyslu § 3 zákona.
(2) Je-li v přílohách č. 1 až 20 k
Nahrávám...
Nahrávám...