dnes je 3.12.2023

Input:

473/2008 Sb., Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění účinném k 3.9.2011

č. 473/2008 Sb., Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění účinném k 3.9.2011
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2008
o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
275/2010 Sb.
(k 12.10.2010)
mění § 3, § 4 a přílohy
233/2011 Sb.
(k 3.9.2011)
mění, celkem 82 novelizačních bodů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., (dále jen „zákon”), k provedení § 75a odst. 1 a 4 zákona:
§ 1
Tato vyhláška upravuje rozsah infekcí, pro které je zaveden systém epidemiologické bdělosti (surveillance), a stanoví
a) rozsah shromažďovaných údajů o infekcích, způsob a lhůty jejich hlášení,
b) laboratorní diagnostiku, epidemiologické šetření a stanovení druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření infekčních onemocnění,
c) základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci infekčních onemocnění.
§ 2
Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
§ 3
(1) Rozsah údajů a postup podle § 1 písm. a) až c) upravuje při výskytu
a) záškrtu příloha č. 2 k této vyhlášce,
b) dávivého kašle příloha č. 3 k této vyhlášce,
c) spalniček příloha č. 4 k této vyhlášce,
d) chřipky a akutních respiračních infekcí příloha č. 5 k této vyhlášce,
e) invazivního meningokokového onemocnění příloha č. 6 k této vyhlášce,
f) invazivních onemocnění vyvolaných Haemophilus influenzae typ b a non-b příloha č. 7 k této vyhlášce,
g) nákaz vyvolaných virem lidského imunodeficitu (HIV/AIDS) příloha č. 8 k této vyhlášce,
h) tuberkulózy příloha č. 9 k této vyhlášce,
i) legionelózy příloha č. 10 k této vyhlášce,
j) přenosné dětské obrny (poliomyelitidy) příloha č. 11 k této vyhlášce,
k) tetanu příloha č. 12 k této vyhlášce,
l) zarděnek a kongenitálního zarděnkového syndromu (KZS) příloha č. 13 k této vyhlášce,
m) příušnic příloha č. 14 k této vyhlášce.
(2) Rozsah údajů a postup podle § 1 písm. a) až c) dále upravuje při výskytu:
a) západonilské horečky příloha č. 15 k této vyhlášce,
b) enterohemoragickými Escherichia coli (EHEC) příloha č. 16 k této vyhlášce,
c) virové hepatitidy A příloha č. 17 k této vyhlášce,
d) virové hepatitidy B příloha č. 18 k této vyhlášce,
e) virové hepatitidy C příloha č. 19 k této vyhlášce,
f) chlamydia trachomatis příloha č. 20 k této vyhlášce,
g) invazivních pneumokokových onemocnění příloha č. 21 k této vyhlášce,
h) kampylobakteriózy příloha č. 22 k této vyhlášce,
i) lymeské borreliózy příloha č. 23 k této vyhlášce,
j) pásového oparu příloha č. 24 k této vyhlášce,
k) rotavirových infekcí příloha č. 25 k této vyhlášce,
l) salmonelózy příloha č. 26 k této vyhlášce,
m) získané nebo vrozené syfilis příloha č. 27 k této vyhlášce,
n) klíšťové encefalitidy příloha č. 28 k této vyhlášce,
o) planých neštovic (varicelly) příloha č. 29 k této vyhlášce,
p) virové hepatitidy E příloha č. 30 k této vyhlášce.
§ 4
Osoba poskytující péči1) hlásí orgánu ochrany veřejného zdraví údaje shromažďované o infekcích dle § 2. Při podezření a zjištění každého jednotlivého případu infekčního
Nahrávám...
Nahrávám...