dnes je 24.5.2024

Input:

374/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

č. 374/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 306/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V nadpisu vyhlášky se slova „a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů” zrušují.
2. Označení části první včetně nadpisu se zrušuje.
3. V § 2 odst. 3 se číslo „32” nahrazuje číslem „34”.
4. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů na
a) kalendářní rok barvy žlutá a modrá,
b) jeden měsíc barvy modrá a růžová,
c) deset dnů barvy žlutá a zelená.”.
5. § 4 a 5 včetně nadpisů znějí:
㤠4
Plošné řešení prvních dílů kupónů
(1) Piktogram vozidla je umístěn na přední straně v pravém dolním rohu a na zadní straně ve střední dolní části.
(2) Nápis vyjadřující údaj o hmotnostní kategorii vozidla je umístěn v pravé dolní části přední strany a levé dolní části na zadní straně kupónů pod piktogramem vozidla.
(3) Číslo označující rok platnosti je na obou stranách umístěno v jeho horní části.
(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně umístěno v levé dolní části a na zadní straně v pravé dolní části.
(5) Symboly dopravních značek „dálnice” a „silnice pro motorová vozidla” jsou umístěny na přední straně v pravé dolní části a na zadní straně v levé dolní části.
(6) Holografická fólie se stříbrným opticky variabilním prvkem je na přední straně umístěna v jeho levé střední části a na
Nahrávám...
Nahrávám...