dnes je 21.6.2024

Input:

348/2015 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)

č. 348/2015 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2015
o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2016 zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).
Základem pro Klasifikaci oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) je mezinárodní standard ISCED Fields of Education and Training classification (ISCED-F 2013), který byl vytvořen organizací UNESCO.
Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) navazuje na Klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011), zavedenou sdělením Českého statistického úřadu č. 406/2013 Sb., ze dne 5. prosince 2013, a nahrazuje obory vzdělání stanovené v Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97, zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 358/2007 Sb., ze dne 13. prosince 2007. Klasifikace oborů vzdělání je uvedena v příloze tohoto sdělení.
Platné znění Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) včetně vysvětlivek bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
 
Předsedkyně:
v z. Ing. Bartoňová v. r.
 
místopředsedkyně
Příloha
Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
 
00
Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání
000
Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory d. n.
0000
Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory d. n.
001
Základní programy a kvalifikace
0011
Základní programy a kvalifikace
002
Čtenářská a numerická gramotnost
0021
Čtenářská a numerická gramotnost
003
Osobní dovednosti a rozvoj
0031
Osobní dovednosti a rozvoj
009
Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory j. n.
0099
Programy a kvalifikace - všeobecné vzdělání - obory j. n.
01
Vzdělávání a výchova
011
Vzdělávání a výchova
0110
Vzdělávání a výchova - obory d. n.
0111
Pedagogika
0112
Příprava učitelů pro předškolní vzdělávání a výchovu
0113
Příprava učitelů bez předmětové specializace
0114
Příprava učitelů s předmětovou specializací
0119
Vzdělávání a výchova - obory j. n.
018
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
0188
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
02
Umění a humanitní vědy
020
Umění a humanitní vědy - obory d. n.
0200
Umění a humanitní vědy - obory d. n.
021
Umění
0210
Umění - obory d. n.
0211
Audiovizuální technika a mediální produkce
0212
Móda, interiérový a průmyslový design
0213
Výtvarné uměni
0214
Umělecká řemesla
0215
Hudební a scénické umění
0219
Umění-obory j. n.
022
Humanitní vědy (kromě jazyků)
0220
Humanitní vědy (kromě jazyků) - obory d. n.
0221
Náboženství a teologie
0222
Historie a archeologie
0223
Filozofie a etika
0229
Humanitní vědy (kromě jazyků) - obory j. n.
023
Jazyky
0230
Jazyky- obory d. n.
0231
Osvojování si jazyka
0232
Literatura a lingvistika
0239
Jazyky- obory j. n.
028
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy
0288
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy
029
Umění a humanitní vědy-obory j. n.
Nahrávám...
Nahrávám...