dnes je 23.5.2024

Input:

333/2015 Sb., Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

č. 333/2015 Sb., Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
SDĚLENÍ
Národního bezpečnostního úřadu
ze dne 25. listopadu 2015
o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Národní bezpečnostní úřad podle § 23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána:
 
Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.
 

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
V České republice
V Ázerbájdžánské republice
Ekvivalent v angličtině
TAJNÉ
TAM ????I
SECRET
DŮVĚRNÉ
????I
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
Bez ekvivalentu
RESTRICTED

  
Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.
 
v České republice
v Maďarsku
ekvivalent v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉ
SZIGORÚAN TITKOS
TOP SECRET
TAJNÉ
TITKOS
SECRET
DŮVĚRNÉ
BIZALMAS
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSÜ
RESTRICTED

  
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací
 
V České republice
V Lucemburském velkovévodství
PŘÍSNĚ TAJNÉ
TRÈS SECRET LUX
TAJNÉ
SECRET LUX
DŮVĚRNÉ
CONFIDENTIEL LUX
VYHRAZENÉ
RESTREINT LUX

  
Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
V České republice
Ve Švýcarské konfederaci
Ekvivalent v anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉ
bez ekvivalentu
TOP SECRET
TAJNÉ
GEHEIM / SECRET / SEGRETO
SECRET
DŮVĚRNÉ
VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO
RESTRICTED

Utajované informace České republiky označené PŘÍSNĚ TAJNÉ budou ve Švýcarské konfederaci označeny GEHEIM / SECRET / SEGRETO. Utajované informace České republiky označené PŘÍSNĚ TAJNÉ budou ve Švýcarské konfederaci chráněny jako utajované informace označené GEHEIM / SECRET / SEGRETO. Na žádost příslušného národního bezpečnostního úřadu může být švýcarské bezpečnostní osvědčení umožňující přístup k utajovaným informacím označeným GEHEIM / SECRET / SEGRETO uznáno tak, aby umožňovalo přístup také k českým utajovaným informacím označeným PŘÍSNĚ TAJNÉ. České bezpečnostní osvědčení umožňující přístup k utajovaným informacím označeným PŘÍSNĚ TAJNÉ a TAJNÉ bude uznáno jako umožňující přístup ke švýcarským utajovaným informacím označeným GEHEIM / SECRET / SEGRETO.
  
Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
v České republice
v Srbské republice
PŘÍSNĚ TAJNÉ
??????? TAJHA / DRŽAVNA TAJNA
TAJNÉ
?????? ????????? / STROGO POVERLJIVO
DŮVĚRNÉ
????????? / POVERLJIVO
VYHRAZENÉ
??????? / INTERNO
Nahrávám...
Nahrávám...