dnes je 4.10.2023

Input:

293/2015 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy

č. 293/2015 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
VYHLÁŠKA
ze dne 20. října 2015
o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna”) na území Chráněné krajinné oblasti Brdy1) .
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody2) .
(3) Orientační
Nahrávám...
Nahrávám...