dnes je 24.5.2024

Input:

289/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

č. 289/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):
Čl. I
Příloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb., vyhlášky č. 386/2003 Sb., vyhlášky č. 88/2007 Sb. a vyhlášky č. 190/2008 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.
Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu
 
Poř. číslo
Denaturační prostředek
Registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service)
Nejmenší přídavek denaturačního prostředku na 1 l etanolu při 20 °C
Nejmenší přídavek denaturačního prostředku na 1 hl etanolu při 20 °C
Účel použití denaturovaného lihu
1
Benzín lékařský
64742-49-0
10 ml
1 l
a) k laboratorním účelům,
b) k použití ve zdravotnických zařízeních a lékárnách,
c) k výdeji v lékárnách v balení do 200 ml,
d) k dodávkám distributorům léčiv3,
e) k výrobě pektinu, léčiv, dezinfekčních roztoků nebo
f) k čištění a dezinfekci výrobního zařízení v potravinářství.
2
Benzín lékařský
64742-49-0
20 ml
2 l
K technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
3
Benzín technickýa)
 
20 ml
2 l
K technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
4
Toluenb)
108-88-3
20 ml
2 l
K technickému použití všeho druhu mimo prodeje.
5
Ajatinc)
7281-04-1
10 g
1 kg
K maskérským účelům.
6
Acetond)
67-64-1
50 ml
5 l
K výrobě čistých chemikálií, kovových katalyzátorů, polovodičů. Při výrobě a údržbě elektropřístrojů.
7
Hexane)
110-54-3
10 ml
1 l
K laboratorním účelům.
8
Metanolf)
67-56-1
50 ml
5 l
K laboratorním účelům.
9
Ocet kvasný lihový o koncentraci 10 až 20%
64-19-7
100 - 200 ml
10 - 20 l
K výrobě kvasného lihového octa o koncentraci 10 až 20 % hm. tak, aby líh po denaturaci obsahoval minimálně 20 ml kyseliny octové na 1 l absolutního alkoholu.
10
Octan etylnatýg)
141-78-6
20 g
2 kg
K výrobě barev, ředidel a k ředění barev sloužících k potisku obalových materiálů.
Denatonium benzoáth)
3734-33-6
30 mg
3 g
11
2-propanolch)
67-63-0
100 ml
10 l
K výrobě čistých chemikálií, katalyzátorů, kosmetických a dezinfekčních přípravků. K odmašťování desek plošných spojů. Při výrobě měřících a leteckých přístrojů.
12
Denatonium benzoáth)
3734-33-6
30 mg
3 g
K výrobě kosmetických přípravků, které nepřichází do styku s dutinou ústní.
13
Dietylftalátl)
84-66-2
5 g
0,5 kg
K výrobě kosmetických přípravků.
Terciální butanolj)
75-65-0
789 mg
78,9 g
Nahrávám...
Nahrávám...