dnes je 24.5.2024

Input:

287/2016 Sb., Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

č. 287/2016 Sb., Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2016
o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí
vojákům v záloze ve službě
Ministerstvo obrany stanoví podle § 22 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze:
§ 1
Poskytování bezplatného stravování
(1) Bezplatné stravování vojáka v záloze ve službě (dále jen „voják”) se zajišťuje formou výdeje teplé stravy a výdeje materiálních prostředků, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Teplá strava se vojákovi poskytuje formou snídaně, oběda a večeře.
(3) Materiálními prostředky podle odstavce 1 se rozumí jídelní nádobí třídílné, jídelní příbor s obalem a otvírač konzerv, které se vojákovi vydávají při prvním nástupu vojenské činné služby po zařazení do aktivní zálohy nebo při prvním povolání na dobrovolné anebo povinné vojenské cvičení.
§ 2
Poskytování náhrady v penězích namísto výdeje teplé stravy
(1) Poskytuje-li se vojákovi namísto výdeje teplé stravy náhrada v penězích, poskytuje se ve výši finanční hodnoty druhů a množství potravin nevydané teplé stravy, které odpovídají stravní dávce stanovené touto vyhláškou.
(2) Je-li namísto výdeje teplé stravy poskytována vojákovi náhrada v penězích, zvyšuje se tato náhrada o příplatek, pokud se voják účastní
a) vojenského zaměstnání, které organizuje vojenský útvar nebo vojenské zařízení (dále jen „součást ozbrojených sil”), a voják se nemá možnost stravovat u vojenského útvaru, nebo
b) vojenského zaměstnání u součásti ozbrojených sil, u které se teplá strava nepřipravuje, v případě, že není zabezpečena dovozem nebo smluvně.
(3) Výše příplatku podle odstavce 2 se u jednotlivých forem poskytování teplé stravy rovná poměrné výši nejnižší výše stravného stanoveného právním předpisem, který upravuje výši náborového příspěvku, výši kvalifikačního příspěvku, výši a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům1) , a to v případě
a) snídaně o 20 %,
b) oběda o 40 % a
c) večeře o 40 %.
(5) Náhrada v penězích za neposkytnuté přídavky potravin vojákovi nenáleží.
§ 3
Poskytování jiných potravin namísto výdeje teplé stravy
Poskytují-li se vojákovi namísto výdeje teplé stravy jiné potraviny, poskytují se v množství a druhově tak, aby poskytnuté potraviny odpovídaly stravní dávce nevydané teplé stravy stanovené touto vyhláškou.
Stravní dávky a přídavky potravin
§ 4
Teplá strava nebo jiné potraviny poskytované vojákovi podle § 3 musí odpovídat stravním dávkám a přídavkům potravin, jejich energetickým normám a výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce a průměrné skladbě spotřeby potravin stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 5
(1) Stravními dávkami jsou
a) základní stravní dávka a
b) stravní dávka pro výsadkáře.
(2) Stravní dávka pro výsadkáře se poskytuje vojákovi, který je výkonným výsadkářem, po dobu jeho nepřetržitého praktického výsadkářského výcviku a vojákovi, který se na území České republiky připravuje k výkonu služby v operačním nasazení nebo plní služební úkoly v
Nahrávám...
Nahrávám...