dnes je 15.4.2024

Input:

236/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

č. 236/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2013,
kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) a b) zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene j)
Nahrávám...
Nahrávám...