Seniorzone.cz LIVE

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.5.2016
 1 EUR27,03 CZK (+0,01)
 1 USD24,2 CZK (+0,02)
 1 GBP35,45 CZK (-0,11)
 100 RUB36,65 CZK (-0,49)
 100 JPY22,07 CZK (+0,1)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Záhradná terapia a senioriGarance

16.5.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Záhradkárčenie je rekreačnou aktivitou pre tisíce seniorov, ktorý majú kladný vzťah k záhradám ale aj k interiérovým rastlinám. Mnoho ďalších sa zúčastňuje na skupinových aktivitách, ako sú záhradné kluby, akcie v  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Zmeny v uspokojovaní základných potrieb telesne postihnutých pacientovGarance

16.5.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Telesné postihnutie zväčšuje predpoklad väčšieho rizika strádania v niektorej zo základných potrieb človeka, preto je potrebné významným spôsobom participovať na ich aktívnom uspokojovaní:  Potreba bezpečia a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

ČSSZ v březnu evidovala 84 405 důchodců zatížených exekucí

3.5.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2015. V loňském roce činily výdaje MPSV na sociální dávky cca 489,2 mld. Kč, což bylo o 10,3 mld. Kč více než v roce 2014. Nejvyššího nárůstu výdajů bylo dosaženo u dávek důchodového pojištění (o téměř 9,1 mld. Kč), dávek nemocenského pojištění (o 2,0 mld. Kč) a příspěvku na péči (o 0,8 mld. Kč).
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

ČSSZ nově nabízí podrobné údaje o exekucích důchodců. Podle územního členění či druhů vyplácených důchodů

3.5.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má k dispozici nové statistiky důchodců v ČR se zavedenou exekuční srážkou. Nová forma statistik umožňuje členit exekuce důchodců nejen podle krajského členění ale i podle pohlaví a druhu pobíraných důchodů. ČSSZ sleduje i průměrnou výši důchodu či srážky nebo průměrný věk důchodce.
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Zátěž a stres v práci zdravotnických pracovníkůGarance

1.5.2016, PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stres je fyziologická odpověď organismu na nadměrnou zátěž neúnikového druhu. Stres pochází z latinských slov stringo , stringere , strinxi , strictum , co znamená „utahovat, stahovat, zadrhovat". „Být ve stresu" může v přeneseném ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Individuální plánování v sociálních službách - Smlouva a Individuální plánGarance

1.5.2016, Mgr. Marcela Hauke, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod k závěrečnému dílu o individuálním plánování Předchozí díly objasnily zásady individuálního plánování. Vysvětlily význam řádného popisu nepříznivé sociální situace jako nezbytného prvku při určování, zda zájemce spadá do cílové skupiny a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Předsudky o stáříGarance

1.5.2016, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociální rozvoj, lepší životní a pracovní podmínky, pokroky v medicíně a prosazování sociálních práv vedou k tomu, že lidé se dožívají vyššího věku. Stáří se stává přímou zkušeností většího počtu lidí. S prodlužováním věku a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Hodnocení inkontinence moči u seniorůGarance

1.5.2016, PhDr. Radka Kozáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výskyt inkontinence moče narůstá s rostoucím věkem seniorů. Nezávisle na věku je 15 - 30 % žen ovlivněno močovou inkontinencí ve všech životních oblastech - osobní, pracovní, fyzické, sociální, psychické a v neposlední řadě také ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Rozvoj jemnej motoriky pre sebakoncepciu senioraGarance

1.5.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti naša spoločnosť hľadá východiska, ktoré by umožnili, aby  ľudia vo vyššom veku žili zmysluplne, zaujímali sa o svoje okolie, prežívali svoje  radosti i starosti. Dôležitým predpokladom úspešnosti ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Pracovná terapia a senioriGarance

1.5.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi
Nejčtenější

Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitouGarance

20.6.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Takto sjednaný pracovní poměr lze rozvázat v době jeho trvání všemi ostatními způsoby ukončení pracovního poměru bez omezení . Skutečnost, že se jedná o pracovní poměr ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Posluchači a místo konání prezentaceGarance

26.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lidé - posluchači - „publikum“ - auditorium Publikum / auditorium je skupina jednotlivců. Na znalosti „publika“ závisí formálnost, technický obsah, styl prezentace, možnost nastolit dobré vztahy. Co víte o "publiku"? „kdo jsou?“ - je známé, neznámé - ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmotyGarance

10.2.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (PHM) se podle § 158 odst. 4 ZP použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU uvedený v technickém průkazu vozidla a není-li tento údaj v technickém průkazu ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Okamžité zrušení pracovního poměruGarance

20.6.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce připouští zcela výjimečně, aby pracovní poměr skončil okamžitě. Takto rychlé skončení pracovního poměru je vždy velkým zásahem do života zaměstnance, který se ocitne bez práce a bez finančních prostředků, jedná se však také o ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi

Domov pro seniory a úhrada za pobyt - postup a stanovení výše úhrady - základní pravidlaGarance

12.12.2014, Ing. Vratislav Vojnar, Zdroj: Verlag Dashöfer
Největší zájem uživatelů pobytových sociálních služeb se orientuje na péči a služby poskytované v domovech pro seniory (domovech důchodců). Tato pobytová zařízení poskytují pomoc zejména osobám se sníženou soběstačností získanou v důsledku ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Seniorzone profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 157/2016 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016 (vyšlo dne: 20.5.2016 v částce č. 60)
  • 158/2016 Sb. novela vyhl. č. 233/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 159/2016 Sb. novela vyhl. č. 234/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 160/2016 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 61)
  • 161/2016 Sb. novely zák. č. 549/1991 Sb., č. 292/2013 Sb. a č. 91/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 62)
  • 162/2016 Sb. novela vyhl. č. 196/2001 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 62)
  • 163/2016 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb. a č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 164/2016 Sb. novela vyhl. č. 342/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 165/2016 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové (vyšlo dne: 23.5.2016 v částce č. 63)
  • 166/2016 Sb. novela nař. vl. č. 478/2009 Sb. (vyšlo dne: 27.5.2016 v částce č. 64)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Dotační příležitosti pro podnikatele - konference - jak získat finance a jak o ně nepřijít 

Last Minute sleva 10 %, 29. 6. 2016 Praha

Bc. et Bc. Ondřej Homola, Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Hajný, Mgr. Petr Burda, Roman Hrnčiřík.

Jak získat finance: představení operačních programů zaměřených pro podnikatele, přehled aktuálně platných a nejbližších výzev, harmonogram výzev, představení dotačního cyklu (co je všechno potřeba pro podání žádosti a jak vypadá realizace a ukončení projektu - na příkladu vybraného operačního programu, ideálně OPPIK či dalších), nejčastější chyby při podávání a realizaci projektů. Jak o finance nepřijít: problematika výběrových řízení, problematika podávání žádostí o platbu, monitoringu, kontrol na místě, vybrané právní otázky dotaci pro podnikatelsky sektor, diskuse. Smlouvy v dotačním cyklu: smlouvy  s dodavateli, smlouvy v novém občanském zákoníku, kupní smlouvy (stroje, hardware, software), smlouva o dílo (zejm. na stavební práce). 

Seminář: Veřejné zakázky pro začátečníky 

7. 6. 2016 (úterý) doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Pojetí právní úpravy veřejných zakázek. Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o veřejných zakázkách. Jak se dozví o veřejné zakázce? Kvalifikace dodavatele. Postup v jednotlivých zadávacích řízení krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení. Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele). Novinky a změny přinášející transparentní a protikorupční novela provedená zákonem č. 55/2012 Sb. a prováděcí předpisy k ní vydané. Dopady technické novely 2015 do postupu zadavatelů. Aktuální rozhodovací praxe v roce 2016. Změny v přezkumném řízení.

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: